Zkoušky z češtiny

Nabízíme možnost absolvování certifikovaných zkoušek z češtiny nejvyššího stupně (C1 podle evropského referenčního rámce). Zkoušky jsou určeny všem Slovákům, kteří pro svou práci osvědčení o znalosti češtiny potřebují, i těm, kterým certifikát z dalšího evropského jazyka pomůže v lepším pracovním uplatnění.

K čemu slouží zkouška z češtiny prostřednictvím Českého centra Bratislava? ​

 • Mezinárodně uznávaný certifikát bude možné předložit všude tam, kde je znalost češtiny vyžadována, případně považována za výhodu (mezinárodní firmy, evropské instituce, diplomatické služby, zahraniční vysoké školy, atd.).
 • Od loňského roku je certifikát vyžadován jako podmínka pro přijetí cizích státních občanů na místa ve státní službě českých úřadů a institucí (na referentskou pozici je požadován certifikát B2, na vedoucí pozici C1).
 • Certifikát může být využit pro účely udělení státního občanství ČR.
 • Můžete získat další jazykový certifikát s nesrovnatelně nižším úsilím než u jiných jazyků.
 • Zkoušku lze skládat za finančně výhodnějších podmínek, než v případě jejího absolvování v Česku!
 • Zkoušku absolvujete přímo na Slovensku (v Bratislavě).
 • Kurzy a zkoušky provádí Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK), člen mezinárodní asociace certifikátorů národních jazyků (ALTE).

Informace k organizaci zkoušky

 • Podání přihlášek nejpozději do: čoskoro
 • Termín zkoušky: čoskoro
 • Cena zkoušky: čoskoro
 • Online přihláška: http://ujop.cuni.cz/zkouska

Místo konání:


České centrum Bratislava
Prepoštská 6
814 99 Bratislava