Tys tam nebyls?

Št 19. 11. 2020 18:00 Online udalosť

Srdečne vás pozývame na sledovanie on-line prednášky o češtine Mgr. Lucie Benešovej z Ústavu Českého národného korpusu FF UK s názvom Tys tam nebyls? aneb Příklonné -s ve spontánní mluvené češtině. Prednáška bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom vo štvrtok 19. 11. 2020 od 18:00.

Príkíonné -s môže v češtine zastupovať tvar pomocného slovesa byť v tvaroch 2. osoby jednotného čísla minulého času a môže sa pripájať k najrôznejším typom slov. Ide o podoby přišels (miesto prišiel si) alebo tys tam nebyla (miesto ty si tam nebola). Užívanie příklonného -s je typické predovšetkým pre spontánnu dialóg, tj. Pre neformálne, nepripravené, dialogické hovorené prejavy.
V prednáške sa dozviete, kde všade, ako často a za akých podmienok sa příklonné -s môže objaviť. Pomocou autentických dokladov zo spontánnych hovorených rozhovorov si ukážeme, ku ktorým typom slov (slovným druhom, vetným členom) sa dokážu v hovorovej češtine příklonné -s "prilepiť". Sami sa presvedčíte, že sa môže vyskytnúť aj tam, kde by ste ho najskôr nečakali.


Mgr. Lucie Benešová (*1983) vyštudovala odbory český jazyk a literatúra a východoeurópske štúdiá so špecializáciou ruština na FF UK v Prahe, v súčasnosti študuje doktorský odbor česky jazyk. Od roku 2009 pôsobí ako vedecká pracovníčka v Ústave Českého národného korpusu FF UK v Prahe. Je spoluautorkou niekoľkých korpusov spontáne hovorenej češtine (ORAL2006, ORAL2008, ORAL2013). Zaoberá sa hovoreným jazykom a jeho korpusovým spracovaním.


(Na e-mail uvedený v registrácii Vám bude v deň vysielania zaslaný odkaz, kde si prednášku spustíte).

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: Tys tam nebyls?
  • Dátum: Št 19. 11. 2020
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online udalosť

Podobné udalosti