The days after - medzinárodná online teatrologická konferencie

26. 01. 2021 27. 01. 2021 Online udalosť

Etická dilemy industriálne a post-industriálnej spoločnosti v divadle 20. a 21. storočia vo svetle divadelných hier Karla Čapka RUR a Bílá nemoc.

Ku 100. výročie premiéry hry RUR v Národnom divadle v Prahe organizuje Institut umění - Divadelní ústav spolu s Pražským Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, Spoločnosťou bratří Čapků, Českými centrami a Slezskou univerzitou medzinárodnej online teatrologickou konferencii.

Jej hlavnými tematickými okruhmi sú:

  • Inscenačné tradície divadelných hier Karla Čapka RUR a Bílá nemoc v Československu / Českej republike a zahraničí: dramaturgickej a režijné výklady, scénografické a kostýmové stvárnenie a kritická reflexia
  • Etická a existenčné dilemy industriálne a post-industriálnej spoločnosti v súčasnom divadle príbuzná tematike hier Karla Čapka RUR a Bílá nemoc
  • Umelá inteligencia v divadle


Viac informacií: www.idu.cz

Zoom odkaz na sledovanie konferencie: us02web.zoom.us

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: The days after - medzinárodná online teatrologická konferencie
  • Dátum: 26. 01. 2021 27. 01. 2021
  • Adresa: Online udalosť

Podobné udalosti