On-line prednáška o češtine: No nevim no

Št 21. 01. 2021 18:00 Online událost

Prednáška o češtine s Mgr. Luciou Jílkovú, Ph.D., z Ústavu pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky bude vysielaná v českom jazyku cez platformu Zoom.

  • Prednáška bude vysielaná v českom jazyku cez platformu ZOOM vo štvrtok 21. 1. 2020 od 18:00 českého času. Stream prednášky bude naživo vysielaný aj na Facebooku Českých center.


Tzv. diskurznej markery (DM) sú jedným z typických čŕt spontánneho hovoreného jazyka. Nájdeme ich v každom jazyku. V angličtine sú nimi treba: well, so, oh; v ruštine: да, ну, так; v nemčine: ja, Achs, jetzt a v češtine: no, ako, tak, jednoducho, hele. Táto krátka slovíčka majú v jazyku mnoho funkcií. Hovorca nimi začínajú a ukončujú svoje príhovory, ich prostredníctvom si udržujú slovo, alebo slovo odovzdávajú druhému. DM môžu signalizovať opravy, hovorca nimi vyjadrujú postoje k povedanému (pozri napríklad pritakávačov "hm", ktorým dávame najavo, že druhému načúvame) apod. Zaujímavými DM sú tiež hezitace, teda zvuky v slovenčine realizované ako stredová samohláska [ə], pri ktorých tiež môžeme určiť mnoho rôznych funkcií. Niektoré DM sa užívajú len v určitej časti Českej republiky, napr. DM "ako keby" (ten výskum ako keby len začína) sa typicky užíva na Morave a v Sliezsku, DM "viď" zase v Čechách (boli ste viď zvyknutí že ...). V prednáške si niektoré DM a ich funkcie predstavíme na ukážkach z nahrávok spontánnych rozhovorov.


Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddelení štylistiky a sociolingvistiky Ústavu pre jazyk český Akadémie vied Českej republiky. Študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe odbory všeobecná lingvistika, fonetika a maďarská filológie. Doktorandské štúdium absolvovala tamtiež. Venuje sa štylistike, fonetike a elektronickej komunikácii. V nedávnej dobe autorsky prispela do monografií Štylistika hovorenej a písanej češtiny a Syntax hovorené češtiny.


  • Prosím, pre sledovanie sa registrujte tu: https://bit.ly/39s8MAO
  • Na e-mail uvedený v registrácii Vám v deň vysielania príde odkaz, kde si prednášku spustíte.


 

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: On-line prednáška o češtine: No nevim no
  • Dátum: Št 21. 01. 2021
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online událost

Podobné udalosti