Global Science Café: Vividbooks

Ut 16. 03. 2021 18:00 Online udalosť

Ďalšia prednáška zo série Global Science Café tentoraz na tému Vividbooks- Použitie moderných technológií vo vzdelávaní, alebo ako vyzerá budúcnosť školstva?

Zoznámte sa s Vividbooksinteraktívnymi učebnicami s rozšírenou realitou! Vividbooks kombinujú kvalitný edukatívny obsah so súčasným dizajnom a modernými technológiami, ktoré vedia deti zaujať. Rozšírená realita ako kúzlom privedie k životu aj zdanlivo nudných obrázok z fyziky- a práve vtedy dieťa dostane chuť dozvedieť sa viac. Interaktívne lekcie potom podporujú žiakov v aktívnom učení a premýšľaní o svete okolo nich. Spoločne s učiteľmi tak Vividbooks pomáhajú deťom odhaliť pravé krásy fyziky.


Stream bude naživo vysielaný na Facebooku Českých center: www.facebook.com/Ceskacentra

  • Hostia: Vítek Škop, Petra Bakajsová 
  • Moderuje: Michael Londesborough
  • Partner: FEL ČVUT, Praha
  • Jazyk: angličtina


Vítek Škop

Vítek je grafický dizajnér, absolvent UMPRUM a popularizátor užitočného dizajnu. Za sebou má zahraničné stáže v Londýne, Barcelone a New Yorku. Na tej poslednej začal tvoriť projekt Vividbooks, ktorý neskôr predstavil ako svoju diplomovú prácu a vytvoril z neho úspešnú spoločnosť. Vividbooks sú interaktívne učebnice pre deti a ich cieľ je jednoduchý - urobiť vedné odbory pre deti v školách po celom svete trochu zábavnejšie.


Petra Bakajsová 

Petra je riaditeľka Základnej školy Livingston v Prahe Čakoviciach. Na škole začínala ako učiteľka angličtiny a ICT koordinátorka. Medzi rokmi 2015 a 2018 pôsobila ako certifikovaná lektorka pre Apple v školstve, kedy mala možnosť spolupracovať s radom škôl a učiteľov po celej Českej republike. V spolupráci s NIDV viedla dva ročníky úspešného cyklu seminárov Učiteľ a / alebo tabliet a pravidelne viedla workshopy na tejto konferencii. Je certifikovaným školiteľom spoločnosti Apple pre školstvo a členkou prestížnej komunity učiteľov a pedagógov z celého sveta Apple Distinguished Educators. Od 11. marca 2020 už niekoľkokrát úspešne previedla svoju školu do online prostredia. Spolu so svojimi kolegami vytvorila a priebežne zdokonaľuje systém účasti detí v školy na diaľku.


Science Café Czech Centres (GSC) je cyklus populárno-vedeckých prednášok a diskusií s najlepšími českými vedcami, inovátormi, ekonómov a ďalšími významnými osobnosťami organizovaný Českými centrami a zdieľaný v rámci celosvetovej siete Českých centier. Ide o neformálne fórum určené na diskusiu nad súčasnými vedeckými a spoločenskými otázkami.

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: Global Science Café: Vividbooks
  • Dátum: Ut 16. 03. 2021
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online udalosť

Podobné udalosti