Estetika udržateľnej architektúry

19. 10. 2020 08. 11. 2020 Design factory

Hlavné smery súčasnej udržateľnej architektúry, ktoré sa snažia úspešne skĺbiť environmentálne požiadavky s celkovou architektonickú kvalitou stavieb a urbanistických celkov, predstaví výstava Estetika udržateľnej architektúry od 19. októbra do 8. novembra v bratislavskom Design factory. Cieľom projektu je ukázať, do akej miery sa princípy udržateľnosti darí zapojiť do celku diela ako jeho súčasť, ktorá sa neuplatňuje na úkor estetických, ale ani užívateľských či ekonomicko-technických hodnôt stavby.

Kurátor:  Petr Kratochvíl, Dan Merta

V roku 2008 zorganizovala Galéria Jaroslava Fragnera v Prahe prvý medzinárodný projekt týkajúci sa udržateľnej architektúry. Jeho hlavná výstava mapovala aktuálnu situáciu v Českej republike. Súčasná výstava by mala skúmať posun vo vývoji, a to najmä otázku, či sa darí približovať požiadavky na ekologickú udržateľnosť s architektonicko-estetickou kvalitou stavieb.    

Projekt Estetika udržateľnej architektúry pripravila Galéria Jaroslava Fragnera v spolupráci s Ustavom dejín umenia AV ČR (v rámci programu stratégie AV 21), Fakultou umenia a architektúry TUL a galériou design factory Bratislava.    

 

Miesto konania udalosti

Informácie o udalosti

  • Názov udalosti: Estetika udržateľnej architektúry
  • Dátum: 19. 10. 2020 08. 11. 2020
  • Miesto konania: Design factory
  • Adresa: Bottova 2622/2, 811 09 Bratislava, Slovensko

Podobné udalosti