Výstava Labyrint sveta na Komenského námestí v Bratislave

V nedeľu 15. novembra 2020, v deň 350. výročia úmrtia J. A. Komenského, otvára České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku outdoorovú výstavu symbolicky umiestnenú na Komenského námestí. Citlivý kurátorský výber Jaroslava Anděla nám ponúka netradičné prepojenie Komenského textov s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha.

Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jána Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta. Spojenie mestského útvaru s rozprávaním symbolického príbehu ponúka zaujímavú inšpiráciu pre plánovanú revitalizáciu Komenského námestia.

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl vybral nadčasové pasáže Komenského textu a inšpiroval nimi českého grafika Miroslava Huptycha, ktorý ich doplnil kolážovými ilustráciami. Divák sa tak na chvíľu stane pútnikom Komenského svetom a účastníkom jeho príbehu. Táto účasť prepája rôzne časové a významové roviny, a tak obohacuje urbánnu realitu o nové významy a zároveň aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jána Amosa Komenského v roku 350. výročia jeho úmrtia.

 

„Určitou iróniou je skutočnosť, že v našom svete často dominujú praxe a princípy, ktoré sú v priamom rozpore s Komenského zásadami a odporúčaniami. Komenského kritika spoločnosti predstavená formou alegórie v Labyrinte sveta a raji srdca je tak v mnohých ohľadoch dokonca aktuálnejšia ako bola ešte pred pár rokmi,“ komentuje hlavnú motiváciu vzniku projektu kurátor výstavy Jaroslav Anděl.

Nemenej dôležitou a silnou je výtvarná časť výstavy v réžii českého výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha. „Ako ilustrátora vybraných textov som vybral Miroslava Huptycha z dvoch dôvodov. Po prvé sa Komenského Labyrintom sveta zapodieva už dlho a získal za svoje ilustrácie cenu Magnesia litera v roku 2019, po druhé používa techniku koláže, ktorá alegorickej povahe textu mimoriadne pristane,“  hodnotí svoj výber kurátor Jaroslav Anděl.


Iniciovali sme vznik tohto projektu a otvorením výstavy symbolicky začíname oslavy výročí J. A. Komenského. Budeme sa k nim v našom programe vracať až do roku 2022, kedy si pripomenieme 430. výročie Komenského narodenia. Plánujeme putovanie tejto výstavy do ďalších slovenských miest a aj do zahraničia. Už prejavili záujem České centrá v Berlíne, Madride alebo v Holandsku,“ sumarizuje ďalšie plány riaditeľka Českého centra Monika Koblerová.


Realizácia výstavy: 

  •  Autor projektu a príprava textovej časti: Jaroslav Anděl 
  • Iniciácie a koordinácia projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava 
  • Autor výtvarnej časti: Miroslav Huptych 
  • Grafické spracovanie: Aleš Prstek 
  • Preklad: Petra Darovcová, České centrum Bratislava P
  • rodukcia projektu: České centrum Bratislava a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku.

 

Výstava na Komenského námestí v Bratislave potrvá do konca novembra. Vznikla v spolupráci Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a s podporou  Metropolitného inštitútu v Bratislave.

 


Kontakt pre média: 

  •  Petra Darovcová,  [email protected]
  •  České centrum Bratislava 
  •  tel. +421 903 267 027  

Mohlo by vás zaujímať

16. 11. Tlačové...
České centrum sa zapája na Mesiaci fotografie niekoľkými fotografickými výstavami

České centrum sa zapája na Mesiaci fotografie niekoľkými fotografickými výstavami

Mesiac november je už tradične Mesiacom fotografie. České centrum Bratislava na tomto jubilejnom 30. ročníku particip...