On-line přednáška o češtině: No nevim no

Čt 21. 01. 2021 18:00 Online událost

Přednáška o češtině s Mgr. Lucií Jílkovou, Ph.D., z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky bude vysílána v českém jazyce přes platformu Zoom.

  • Přednáška bude vysílána v českém jazyce přes platformu ZOOM ve čtvrtek 21. 1. 2020 od 18:00 českého času. Stream přednášky bude živě vysílán také na Facebooku Českých center.


Tzv. diskurzní markery (DM) jsou jedním z typických rysů spontánního mluveného jazyka. Najdeme je v každém jazyce. V angličtině jsou jimi třeba: well, so, oh; v ruštině: да, ну, так; v němčině: ja, achso, jetzt a v češtině: no, jako, tak, prostě, hele. Tato krátká slůvka mají v jazyce mnoho funkcí. Mluvčí jimi zahajují a ukončují své promluvy, jejich prostřednictvím si udržují slovo, nebo slovo předávají druhému. DM mohou signalizovat opravy, mluvčí jimi vyjadřují postoje k řečenému (viz třeba přitakávací "hm", jímž dáváme najevo, že druhému nasloucháme) apod. Zajímavými DM jsou také hezitace, tedy zvuky v češtině realizované jako středová samohláska [ə], u nichž rovněž můžeme určit mnoho různých funkcí. Některé DM se užívají pouze v určité části České republiky, např. DM "jak kdyby" (ten výzkum jak kdyby teprve začíná) se typicky užívá na Moravě a ve Slezsku, DM "viď" zase v Čechách (byli jste viď zvyklí že...). V přednášce si některé DM a jejich funkce představíme na ukázkách z nahrávek spontánních rozhovorů.


Mgr. Lucie Jílková, Ph.D.,(*1972) pracuje v oddělení stylistiky a sociolingvistiky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky. Studovala na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obory obecná lingvistika, fonetika a maďarská filologie. Doktorské studium absolvovala tamtéž. Věnuje se stylistice, fonetice a elektronické komunikaci. V nedávné době autorsky přispěla do monografií Stylistika mluvené a psané češtiny a Syntax mluvené češtiny.  


  • Prosím, pro sledování se registrujte zde: https://bit.ly/39s8MAO
  • Na e-mail uvedený v registraci Vám v den vysílání přijde odkaz, kde si přednášku spustíte. 


 

Informace o události

  • Název události: On-line přednáška o češtině: No nevim no
  • Datum: Čt 21. 01. 2021
  • Čas: 18:00
  • Adresa: Online událost

Podobné události