Cena Susanny Roth 2021

10. 01. 2021 31. 03. 2021 Online událost

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 7. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth, jež nese jméno slavné švýcarské překladatelky Susanny Rothové (1950–1997), která významně přispěla k propagaci současné české literatury v zahraničí.

Soutěž je určena začínajícím překladatelům z českého jazyka do 40 let*, jejichž úkolem je překlad uceleného úryvku (v rozsahu cca 20 normostran) vybrané současné české prózy vydané v ČR v období od listopadu 2019 do listopadu 2020. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden překlad; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.
*Vítězové předchozích ročníků jsou ze soutěže vyloučeni. 


  • Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v těchto teritoriích: Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie.


  • Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39–55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran.

Lenka Elbe (1979) se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze Kafky, Umberta Eca nebo Haruki Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a fotografii. Žije v Praze.


  • Zadání a podmínky účasti

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.  

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.


  • Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.


  • Termíny: 

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2020

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021 

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto 2021


  • Kontakt:

České centrum Bratislava: [email protected]

Informace o události

  • Název události: Cena Susanny Roth 2021
  • Datum: 10. 01. 2021 31. 03. 2021
  • Adresa: Online událost

Podobné události