Výstava Labyrint světa na Komenského náměstí v Bratislavě

V den 350. výročí úmrtí J. A. Komenského 15. listopadu 2020 zahajuje České centrum Bratislava ve spolupráci se Zastupitelským úřadem ČR na Slovensku outdoorovou výstavu ve veřejném prostoru umístěnou symbolicky na Komenského náměstí. Kurátor výstavy Jaroslav Anděl ji koncipoval speciálně pro tento prostor: ve specifickém kontextu zde bude možné vidět netradiční a nečekaná prolnutí úryvků textu citátů z Labyrintu světa spolu s jedinečnými kolážemi od Miroslava Huptycha. Výstava zajímavě promítá Komenského svět do dnešní reality.


"Letos oslavujeme Komenského, 350 let od jeho úmrtí, koná se řada akcí, které mají výročí připomenout. Určitou ironií však zůstává skutečnost, že v našem světě často dominují praxe a principy, jež jsou v přímém rozporu s Komenského zásadami a doporučeními. Komenského kritika společnosti představená formou alegorie v Labyrintu světa a ráji srdci je tak v mnoha ohledech aktuálnější, než byla ještě před deseti nebo dvaceti lety. 

Banery s vybranými pasážemi z Labyrintu a jejich ilustracemi v prostoru Komenského náměstí představují zastavení na poutníkově cestě městem-labyrintem světa. Když divák prochází těmito zastaveními, stává se tak trochu postavou Komenského příběhu. Současně se poutníkův příběh umístěním do dnešního veřejného prostoru a účastí diváků promítá do současného světa. Vybízí k hlubšímu zamyšlení nad jejich vlastní cestou, individuální i společnou, dnešním světem.

Jako ilustrátora textů jsem vybral Miroslava Huptycha ze dvou důvodů. Komenského Labyrintem světa se zabývá mnoho let a získal za své ilustrace cenu Magnesia litera v roce 2019 a používá techniku koláže, která se k alegorické povaze textu mimořádně hodí.“ Jaroslav Anděl, kurátor výstavy.„Iniciovali jsme vznik tohoto projektu a otevřením výstavy symbolicky zahajujeme oslavy výročí J. A. Komenského, které jsou jedním z našich nosných programových témat až do roku 2022, kdy si připomeneme 430. výročí Komenského narození. Plánujeme putování této výstavy do dalších slovenských měst a také do zahraničí. Již v tuto chvíli projevila o tuto výstavu zájem např. Česká centra v Berlíně, Madridu nebo Nizozemí. Výstava vznikla ve spolupráci se Zastupitelským úřadem v Bratislavě a za podpory Metropolitního institutu Bratislava, který právě připravuje revitalizaci Komenského náměstí.“  Monika Koblerová, ředitelka Českého centra Bratislava.
  • Výstava, která představuje 21 velkoplošných bannerů, bude ke zhlédnutí na Komenského náměstí v Bratislavě do konce měsíce listopadu.

Realizační tým výstavy:

  • Autor projektu a příprava textové části: Jaroslav Anděl
  • Iniciace a koordinace projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava
  • Autor výtvarné části: Miroslav Huptych
  • Grafické zpracování: Aleš Prstek
  • Překlad: Petra Darovcová, České centrum BratislavaKontakt pro média:Mohlo by vás zajímat

16. 11. Tiskové...
České centrum Bratislava se na letošním Měsíci fotografie zapojuje několika fotografickými výstavami

České centrum Bratislava se na letošním Měsíci fotografie zapojuje několika fotografickými výstavami

Měsíc listopad je už tradičně v Bratislavě Měsícem fotografie. České centrum Bratislava na tomto jubilejním 30. roční...