Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Vzdelávanie

  • prezentácia českých škôl a poskytovanie informácií o možnostiach štúdia v ČR
  • odpovedanie na otázky, ktoré sa týkajú fungovania  školstva v ČR a možností  štúdií v ČR
  • organizovanie  tematických odborných prednášok 
  • stretávanie študentov, spolupráca s českými študentmi v priebehu ich štúdijného pobytu v zahraničí

Naši partneri