Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Obchod

  • bezplatné uverejnenie dopytu slovenských firiem na internetovej stránke http://www.export.cz (text inzerátu je potrebné poslať na e-mail: ccbratislava@czech.cz]
  • poskytovanie všeobecných informácií o Českej republike v oblasti obchodu a cestovného ruchu
  • sprostredkovanie kontaktov na inštitúcie a organizácie pôsobiace  v Českej republike

 


Naši partneri