Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultúra

  • organizovanie výstav, koncertov, autorských čítaní, prednášok, diskusií, filmových a divadelných predstavení, charitatívnych podujatí, stretávaní (napr. krajanov) ai.
  • spolupráca so slovenskými aj zahraničnými kultúrnymi inštitúciami
  • pomoc pri zabezpečovaní  českej účasti na medzinárodných festivaloch
  • prezentácie podujatí pripravovaných v ČR - poskytovanie informácií o medzinárodných festivaloch a ďalších zaujímavých projektoch
  • poskytovanie informácií o kultúrnych zariadeniach
  • informovanie zahraničných záujemcov o kultúrnom dianí v ČR
  • spolupráca s českými vydavateľmi a prezentácia ich ponuky v zahraničí
  • České centrum v Bratislave je členom EUNIC  cluster Bratislava

Naši partneri