Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Cestovný ruch

  • poskytovanie komplexných informácií o ČR (ubytovanie, stravovanie, doprava do ČR atd.)
  • priama prezentácia miest a regiónov, distribúcia propagačných materiálov miest a regiónov  v spolupráci s CzechTourism Slovensko

 


Naši partneri