Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.5.2017 - 28.7.2017

Zorka Ságlová v Gandy gallery

Bratislavská Gandy gallery v rámci retrospektívnej sólo výstavy predstaví verejnosti výber kľúčových diel reprezentujúcich základné námetové okruhy a cykly tvorby českej umelkyne Zorky Ságlovej (1942-2003). Okrem maliarskej a textilnej tvorby bola aj priekopníčkou land-artu a organizátorkou happeningov, ktoré čerili zatuchnutý vzduch normalizačného ČSSR.

Jedna z najnenápadnejších, ale aj najvýznamnejších výtvarných umelkýň českej scény 20. storočia Zorka Ságlová študovala v ateliéri textilnej tvorby na UMPRUM v Prahe. V šesťdesiatych rokoch vytvárala väčšinou abstraktné geometrické obrazy a minimalistické objekty. Počas normalizácie jej bolo zabránené predávať alebo prezentovať svoje umenie na verejnosti. To bol dôvod, prečo sa presťahovala do vonkajších priestorov, kde organizovala umelecké podujatia a happeningy, často v spolupráci so svojím bratom Ivanom "Magorom" Jirousom či s umeleckými skupinami The Primitives Group alebo The Plastic People of the Universe. Je považovaná za jedného z prvých stredoeurópskych umelcov, ktorí reflektovali land-art. V neskorých sedemdesiatych rokoch sa Zorka Ságlová vrátila k textilnej tvorbe v podobe gobelínových tapisérií s králikom, ktorý reprezentoval kultúrny symbol. V poslednom období svojho života sa sústreďovala na konceptuálny prieskum mytologických významov králika, na symboly čínske mytológie a na tvarové elementy, ktoré nachádzala v archeologických kresbách.

 

Místo konání:

Bratislava, Gandy gallery, Sienkiewiczova 4

Datum:

Od: 24.5.2017
Do: 28.7.2017

Organizátor: