Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

22.6.2018 - 16.9.2018

XII. Trienále malého objektu a kresby

XII. Trienále malého objektu a kresby s podtitulom #OK predstavuje výber aktuálnej tvorby vyše 30 vizuálnych umelcov zo Slovenska a Česka. Česko zastupujú umelci ako Hynek Alt, Jana Bernartová, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Julia Gryboś & Barbora Zentková, Ladislav Jezbera a mnohí ďalší. Výstavný projekt sa zaoberá analýzou a skúmaním hraníc média objektu a kresby v súčasnej umeleckej produkcii.

Kurátori: Mária Janušová & Erik Vilím

Architekt výstavy: Jakub Kopec

Vizuálna identita výstavy: pinchof_

Českí umelci : Hynek Alt, Jana Bernartová, Barbora Fastrová & Johana Pošová, Julia Gryboś & Barbora Zentková, Ladislav Jezbera, Lucie Mičíková, Jan Nálevka, Jaromír Novotný, Jan Pfeiffer, Jan Poupě, Jakub Roček, Anna Ročňová, Tomáš Roubal, Tereza Příhodová.

Súčasná ekologická kríza, globálne otepľovanie, zmena klímy, vymieranie celých ekosystémov, hromadenie odpadu a znečisťovanie planéty, to všetko v posledných rokoch vzbudilo kritické uvažovanie o ľudskej prítomnosti na Zemi. Nastala celková premena sveta, ktorá so sebou priniesla nevyhnutnú potrebu definovať nové geologické obdobie - antropocén, reflektujúci deštruktívne zásahy človeka do prírody. Kritika týchto ľudských aktivít, negatívne ovplyvňujúcich biologické procesy, podnietila vznik súdobých filozofických konceptov, ktoré prehodnocujú doterajšiu pozíciu človeka ako meradla všetkých vecí a stredobodu kozmu. Tieto tézy súvisia s technologickým pokrokom; sú dôsledkom akcelerovaného vývoja digitálnych technológií, kedy sa stroj, počítač či robot postupne stáva samostatnou (mysliacou) entitou. Operácie nových médií sa tak stávajú čoraz autonómnejšími nástrojmi súčasného kapitalizmu.

Viac informácií o podujatí na www.facebook.com/events

Zdroj : TS #OK XII.TRIENÁLE MALÉHO OBJEKTU A KRESBY

Místo konání:
Banská Štiavnica, Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8
Datum:

Od: 22.6.2018
Do: 16.9.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce