Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2020 - 30.11.2020

Labyrint sveta na Komenského námestí

V nedeľu 15. novembra 2020, v deň 350. výročia úmrtia J. A. Komenského, otvára České centrum Bratislava v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na Slovensku outdoorovú výstavu symbolicky umiestnenú na Komenského námestí. Citlivý kurátorský výber Jaroslava Anděla nám ponúka netradičné prepojenie Komenského textov s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha.

 

 

V Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jána Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta. Spojenie mestského útvaru s rozprávaním symbolického príbehu ponúka zaujímavú inšpiráciu pre plánovanú revitalizáciu Komenského námestia.

Kurátor výstavy Jaroslav Anděl vybral nadčasové pasáže Komenského textu a inšpiroval nimi českého grafika Miroslava Huptycha, ktorý ich doplnil kolážovými ilustráciami. Divák sa tak na chvíľu stane pútnikom Komenského svetom a účastníkom jeho príbehu. Táto účasť prepája rôzne časové a významové roviny, a tak obohacuje urbánnu realitu o nové významy a zároveň aktualizuje myšlienkové dedičstvo Jána Amosa Komenského v roku 350. výročia jeho úmrtia.

 

„Určitou iróniou je skutočnosť, že v našom svete často dominujú praxe a princípy, ktoré sú v priamom rozpore s Komenského zásadami a odporúčaniami. Komenského kritika spoločnosti predstavená formou alegórie v Labyrinte sveta a raji srdca je tak v mnohých ohľadoch dokonca aktuálnejšia ako bola ešte pred pár rokmi,“ komentuje hlavnú motiváciu vzniku projektu kurátor výstavy Jaroslav Anděl.

Nemenej dôležitou a silnou je výtvarná časť výstavy v réžii českého výtvarníka a ilustrátora Miroslava Huptycha. „Ako ilustrátora vybraných textov som vybral Miroslava Huptycha z dvoch dôvodov. Po prvé sa Komenského Labyrintom sveta zapodieva už dlho a získal za svoje ilustrácie cenu Magnesia litera v roku 2019, po druhé používa techniku koláže, ktorá alegorickej povahe textu mimoriadne pristane,“  hodnotí svoj výber kurátor Jaroslav Anděl.

 

Iniciovali sme vznik tohto projektu a otvorením výstavy symbolicky začíname oslavy výročí J. A. Komenského. Budeme sa k nim v našom programe vracať až do roku 2022, kedy si pripomenieme 430. výročie Komenského narodenia. Plánujeme putovanie tejto výstavy do ďalších slovenských miest a aj do zahraničia. Už prejavili záujem České centrá v Berlíne, Madride alebo v Holandsku,“ sumarizuje ďalšie plány riaditeľka Českého centra Monika Koblerová.


Realizácia výstavy: 

Autor projektu a príprava textovej časti: Jaroslav Anděl

Iniciácie a koordinácia projektu: Monika Koblerová, České centrum Bratislava

Autor výtvarnej časti: Miroslav Huptych

Grafické spracovanie: Aleš Prstek

Preklad: Petra Darovcová, České centrum Bratislava

Produkcia projektu: České centrum Bratislava a Veľvyslanectvo Českej republiky na Slovensku. 

Vznikla v spolupráci Veľvyslanectvom ČR na Slovensku a s podporou Metropolitného inštitútu Bratislavy.


 

Fotografie z otvorenia výstavy 

 

O výstave  v médiách: 

Výstava Labyrint sveta pripomína J. A. Komenského

České centrum otvorilo v Bratislave outdoorovú výstavu Labyrint sveta

Výstavu Labyrint sveta otvoria vonku na námestí

Na Komenského námestí otvorili výstavu Labyrint sveta

 

 


Virtuálna prehliadka - Labyrint sveta na Komenského námestí

 

 

 

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Komenského námestie

Datum:

Od: 15.11.2020
Do: 30.11.2020

Organizátor:

České centrum