Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.4.2011 17:00 - 0:00

VYŠEHRADSKÝ SALÓN 2011

Diskusia z pravidelného cyklu tentoraz na tému Národné symboly. Český hosť prof. Martin Wihoda (Masarykova univerzita Brno). Maďarský hosť Csaba Gy. Kiss, historik (ELTE). Slovenský hosť: Peter Zajac, lit. vedec, poslanec. Poľský hosť: Łukasz Kamiński. Moderátor: Andrej Findor, politológ. www.hunginst.sk

Místo konání:

Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Palisády 54, Bratislava

Datum:

12.4.2011 17:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum