Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.2.2011 17:00

VYŠEHRADSKÝ SALÓN 2011

Diskusia z pravidelného cyklu tentoraz na tému Řešení krize ve Střední Evropě/// Riešenie krízy v Strednej Európe - hospodárska kríza dolieha na dlhmi zaťažené štáty EU rôznymi spôsobmi. Českým partnerom v diskusii bude Jan Macháček, ktorý píše ekonomické a politické glosy do českého týždenníka Respekt. Maďarským účastníkom panelovej diskusie je ekonóm a výzkumný riaditeľ Institutu pro výzkum konjunktury Kopint-Tárki Attila Bartha. Zo slovenskej strany bude prednášať prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., riaditeľ Ekonomického ústavu SAV. Diskusiu povedie politológ Zsolt Gál (Univerzita Komenského v Bratislave). Tlmočenie je zabezpečené. www.hunginst.sk

Místo konání:

Bratislava

Datum:

23.2.2011 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce