Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.6.2017 - 30.9.2017

Víťazi súťaže Památníka Lidice v Košiciach a Piešťanoch

Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice (MDVV Lidice) bola založená v roku 1967 na uctenie pamiatky detských obetí z českej obce Lidice, zavraždených nemeckými nacistami, a všetkých ďalších detí, ktoré zahynuli vo vojnových konfliktoch. Súbor ocenených prác 44. ročníka súťaže bude cez leto vystavený v Košiciach a Piešťanoch.

15.6. – 31.7.2017

Piešťany, Mestská knižnica, Školská 4761/19

1.8. – 30.9.2017

Košice, Knižnica pre mládež, Kukučínova 2

Táto pôvodne národná výstava sa stala v roku 1973 výstavou medzinárodnou a počas svojej histórie aj dobre známou v celom svete. V posledných rokoch do súťaže prichádza pravidelne viac ako 25 000 kvalitných výtvarných diel od detí nielen z Českej a Slovenskej republiky, ale aj z ďalších 60-70 štátov, vrátane takých vzdialených krajín ako sú Čína, Japonsko, Filipíny, India, Keňa, Malajzia, Srí Lanka alebo Zimbabwe.

Výstavy sa môžu zúčastniť deti od 4 do 16 rokov zo všetkých typov škôl a organizácií, ktoré pracujú s deťmi, ako aj jednotlivci. Hlavná téma je odporúčaná organizátorom Českou komisiou pre UNESCO a záleží na deťoch, akú techniku ​​si pri spracovaní svojich prác zvolia - prijímané sú maľby, kresby, grafiky, fotografie, výtvarné objekty (kov, keramika, drevo, sklo, textil) a novo aj filmy a animácie.

Aktuálny ročník bol na počesť 70. výročia vzniku organizácie UNESCO a jej najvýznamnejšie priority - rozvoja vzdelanosti človeka - zasvätený téme ŠKOLA? VZDELANIE. Hlavným námetom súťažných prác bolo školské prostredie - školské budovy, cesty a cestičky do školy, pedagogický zbor i zamestnanci školy, odborné učebne aj kabinety zaujímavých exemplárov. Deti s radosťou ukázali svoje triedy, zaviedli do vyučovacích hodín, predstavili svoje učiteľky, spolužiakov a kamarátov, priblížili akčné dianie cez prestávky, zaujímavé školské exkurzie a výlety a neraz vybalili aj aktovky s desiatou. Osobitnú pozornosť mnoho detí venovalo osobnosti J. A. Komenského, ktorého tvár nechýbala skoro v žiadnej kolekcii z českých škôl, ale prekvapivo ani v mnohých zahraničných.

Viac o projekte tu

Foto http://www.lidice-memorial.cz

 

 

Místo konání:
Piešťany, Mestská knižnica, Školská 4761/19 Košice, Knižnica pre mládež, Kukučínova 2
Datum:

Od: 15.6.2017
Do: 30.9.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala