Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

29.4.2010 0:00 - 0:00

VISEGRADSKÝ SALÓN: VÝVOJ A SÚČASNOSŤ PRAVICOVÉHO EXTRÉMIZMU

Ďalšie pokračovanie tradičného diskusného salónu na aktuálne spoločenské témy. Aktéri diskusie sa budú zaoberať otázkami vývoja a súčasnosti pravicového extrémizmu v krajinách V4. Spoločný projekt Maďarského a Poľského kult. inštitútu a Českého centra. Českým delegátem bude JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, PhD., vedoucí skupiny právních disciplín z Univerzity obrany v Brně (Fakulta ekonomiky a managementu,Katedra řízení lidských zdrojů). Hosťom odbornej panelovej diskusie V4 z Maďarska je Tamás Krausz historik, politik, odborník na problematiku Ruska, univerzitný profesor (ELTE, Budepešť), z Poľska prijal pozvanie dr Rafał Matyja, dekan Fakulty politických štúdií na Vysokej škole biznisu National Louis University v meste Nowy Sącz, slovenský prednášajúci je Peter Zajac publicista, literárny vedec (Ústav slovenskej literatúry SAV), prednáša slovakistiku na Humboldtovej univerzite v Berlíne.

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

29.4.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum, Maďarský a Poľský kult. inštitút