Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

28.9.2011 19:00

VIRTUOSI DI PRAGA

Tradičné podujatie slávnostne uvedie koncert českého hudobného telesa Virtuosi di Praga. Od svojho vzniku sa tento špičkový súbor stal neodmysliteľnou súčasťou dramaturgie najvýznamnejších českých hudobných festivalov ako Pražská Jar, Pražská Jeseň aď. Dni českej kultúry 2011 sú súčasťou Mesiaca česko-slovenskej vzájomnosti.

Z Čiech na koniec sveta.V.PICHL : Rondo

B.MARTINů: Serenáda

A.DVOŘÁK: Largo

B. M. ČERNOHORSKÝ: Regina Coeli

V.MICHNA: Loutna Česká

J. L. BELLA: Domine Deus

G. M. TRNAVSKÝ: Lidová poezie

G.F.HANDEL.Lascio..........

L.BOCCHERINI:Kvintet D dur

W.A.MOZART: arie Zuzanky

N.HIJOSHI: Píseň

A.PIAZZOLLA: Tango

M.D.PUJOL: Suita Buenos Aires

C.CACCINI : Ave Maria

V. MICHNA: Nebezští kavalérové

Místo konání:
Evanjelický kostol, Mlynská, Košice
Datum:

28.9.2011 19:00

Organizátor:

České centrum