Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2018 - 20.12.2018

Viktoria Langer: Human Aroma

Výstava Viktorie Langer Human Aroma v galérii Zahorian & Van Espen sa zameriava na ľudský atribút, ktorý autorka volí vo vzťahu k veľkosti človeka s rozpaženými rukami. Je však prítomný aj v predmetoch a objektoch, ktoré ľudia zanechali za sebou na zemi a s ktorými autorka ďalej pracuje.

Tvorba Viktorie Langer je v mnohých ohľadoch zvláštna. Ako priliehavejšie slovo sa však viac ponúka anglický výraz strange, v ktorom je viac obsiahnutá náročnosť pochopenia či istá osobitá protirečivosť pod povrchom veci. Tento dojem však nie je spôsobený len dôrazom na intuitívnosť, autentickosť či experimentovaním s farbami a textíliami, vďaka ktorému autorka dosahuje neobyčajné maliarske kvality. Nie je to napokon ani expresívnosť, zbavená modernistickej floskuly, ktorá chápala umelecké gesto ako výraz neustále meniacej sa identity umelca. Viktorie Langer sa totiž prostredníctvom svojich diel oveľa viac vzťahuje k vonkajšej realite. Koreň problému jej práce sa skrýva vo vzťahu figurálneho a abstraktného. Kategória abstraktného, ktorú tu použijem v oveľa širšom význame, ako ju poznáme z tradície nezobrazujúceho umenia, sa v tomto prípade ocitá v službách figurálneho. Figúra, ako reprezentácia ľudského tela, totiž zostáva špecifickým spôsobom prítomná aj v prípadoch diel, kde ju nevieme jasne rozpoznať či zrakovo identifikovať. Je sprítomnená prostredníctvom niečoho výsostne abstraktného – nepatrných stôp, náznakov či otlačkov. Efemérna charizma, subtílna povrchová pôsobnosť, aura či istá vôňa určitej neidentifikovateľnej osoby, ktorá je zažraná hlboko do látky textílií – to je to, vďaka čomu je v jej tvorbe neustále zachovaný ľudský atribút, a to aj v prípade, keď sledujeme na prvý pohľad abstraktné dielo. Tieto náznaky niekedy absolútne neprítomného ľudského tela boli v minulých prácach obsiahnuté už v zvolených predmetoch každodennej reality, ktoré autorka používala ako maliarske médium; v plachtách, prestieradlách, matracoch, gaučoch, prikrývkach. Všetky tieto predmety pochádzali z druhej ruky, a tak v sebe niesli reálne stopy pôvodných majiteľov.

 

Zdroj: zahoriangallery.com

foto (C) zahoriangallery.comMísto konání:

Bratislava, Zahorian & van Espen, Mierová 7

Datum:

Od: 5.10.2018
Do: 20.12.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce