Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.2.2020 18:00

Uvedenie knihy Alice Koubovej Myslet z druhého místa

Alice Koubová predstaví tému svojej knihy Myslet z druhého místa prostredníctvom rozhovoru s filozofom Petrom Šourkom, redaktorom stanice Vltava ČRo. Autorka sa usiluje ukázať, že dôsledky performatívneho obratu, ktorý v 20. storočí nastal v umení, aj vo filozofii, nie sú pre filozofiu fatálne, ale obrodné.

 

Pokiaľ sa filozofia začne vnímať bez dôrazu na vlastnú dôležitosť a postaví sa voči performancii na druhé miesto, má šancu transformovať sa do odľahčenejšieho a možno zodpovednejšieho prístupu k svetu. Namiesto filozofie obrany sa ponúka filozofia saturovaná, závislá, nedokončená, uvoľnená od potreby sústavnej sebakontroly a pritom „dostatočne dobrá“. Uvedenie knihy Alice Koubovej je sprievodným programom výstavy Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations.

Alice Koubová vyštudovala filozofiu v Ženeve, Paríži a Prahe, v súčasnosti je výskumnou pracovníčkou Filosofického ústavu AV ČR v Prahe, zároveň vyučuje na Divadelnej fakulte pražskej AMU. Zameriava sa na témy performatívnej filozofie, performancie, etiky, subjektivity, integrity a teórie inštitúcií. Svoje reflexie uplatňuje v spolupráci s divadelnými tvorcami, divadlami, v rámci verejného priestoru a verejnoprávnych inštitúcií.

 

Viac informácií: www.sng.sk

Foto (C) Výstava Anna Daučíková. Work in progress: 7 situácií / 7 Situations, Foto: Martin Deko, SNG

 

 

Místo konání:

Bratislava, Esterházyho palác, Námestie Ľudovíta Štúra 4

Datum:

13.2.2020 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce