Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2006 0:00 - 6.10.2006 0:00

UMELECKÉ DIELO V EPOCHE MEDIÁLNYCH VÝZIEV

Stredoeurópska konferencia inšpirovaná esejou W. Benjamina Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti po sedemdesiatich rokoch. Český príspevok: Josef Fulka: Otázka temporality u Benjamina a Freuda (6. 10. o 15.05).

Umelecké dielo v epoche mediálnych výziev
(Esej Waltera Benjamina "Umelecké dielo v epoche svojej technickej reprodukovateľnosti" po sedemdesiatich rokoch)
5.-6. október 2006, Bratislava

The Work of Art in the Age of Media Challenges
(Walter Benjamin´s The Work of Art in the Age of its Technical Reproducibility after seventy years)
5th-6th October 2006, Bratislava

 

 


Goethe Institut Bratislava


v spolupráci s / in cooperation with Institut Français de Bratislava, České centrum Bratislava, Magyar Köztársaság Kulturális Intézete Bratislava, British Council Bratislava, Univerzitná knižnica Bratislava, tranzit.sk, Ústav svetovej literatúry SAV.

Mediálny partner: Flash Art

 

PROGRAM / PROGRAMME*:


Štvrtok, 5. október / Thursday, 5th October

(Miesto / Place: Univerzitná knižnica / University Library, Michalská ul. 1, Bratislava)


9. 35 Otvorenie / Opening (Stephan Wackwitz)
9. 50 Walter Benjamin hic et nunc (Adam Bžoch)

10. 00  Siegfried Zielinski: Utopia and Kakotopia. Re-reading Walter Benjamins Heuristics of Media Theory (Utópia a kakotopia: Obnovené čítanie Benjaminovej heuristiky mediálnej teórie)

10. 35  Jochen Hörisch: Walter Benjamin as an Apologist of Modern Media (Walter Benjamin ako apologét moderných médií)

11. 10 diskusia a prestávka na kávu / discussion and coffee break

11. 30  Gérard Raulet: Postmoderner Traumkitsch und Politik des Bildes (Postmoderný snový gýč a politika obrazu)

12. 05  Jana Geržová: Tyrania aury (Tyrrany of the Aura)

12. 40 diskusia / discussion
13. 00 prestávka na obed / lunch break


(Miesto / Place: tranzit dielne / tranzit workshops, Studená ul. 12, Bratislava Zlaté piesky)**

16. 00  François Soulages: La photographie, la mort et Walter Benjamin (Fotografia, smrť a Walter Benjamin)

16. 35 Péter György: Benjamin´s grave (Benjaminov hrob)

17. 10 Miroslav Marcelli: Walter Benjamin a nová urbanita (Walter Benjamin and the New Urbanity)

17. 45 diskusia / discussion

Po diskusii recepcia / After discussion reception

 

Piatok, 6. októbra / Friday, 6th October

(Miesto / Place: Univerzitná knižnica / University Library, Michalská ul. 1, Bratislava)

9. 30 Miroslav Petříček jr.: Benjamin: Baudelaire, jiná moderna (W. Benjamin: Baudelaire, an Another Modernity)

10. 05 Peter Zajac:  Walter Benjamin a estetika vznešenosti (Walter Benjamin and the Aesthetics of Sublime)

10. 40 diskusia a prestávka na kávu / discussion and coffee break

11. 10 Ján Bakoš: Walter Benjamin a hĺbka historicity (Walter Benjamin and the Depth of Historicity)

11. 45  Ivan Gerát: Walter Benjamin a otázka vizuálnych médií vo výskume stredovekého umenia (Walter Benjamin and the Question of Visual Media in the Research of the Medieval Art)


12. 20 diskusia / discussion
13. 00 prestávka na obed / lunch break

14. 30 Timothy Beasley-Murray: Laughing Benjamin and Melancholy Bakhtin: Problems of an Unelective Affinity (Smejúci sa Benjamin a melancholický Bachtin: problémy nevýberovej príbuznosti)

15. 05 Josef Fulka: Otázka temporality u Benjamina a Freuda (The Question of Temporality in Benjamin and Freud)

15. 40 Adam Bžoch: Benjamin a neeurópskosť (Benjamin and the Non-European)

16. 15 záverečná diskusia / final discussion

 

 

* Všetky príspevky budú tlmočené do anglického, francúzskeho, resp. slovenského jazyka / All contributions will be interpreted into English, French and Slovak.
** Pre účastníkov konferencie odvoz autobusom od... o... hod. / The participants of the conference will be picked up by bus from... at... o´clock.

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 5.10.2006 0:00
Do: 6.10.2006 0:00

Organizátor:

Goetheho inš., České centrum, Institut Français, Maďarský kul. inš., British Council, Univerzitná knižnica Bratislava, tranzit.sk, Ústav svetovej literatúry SAV