Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.11.2015 0:00 - 15.11.2015 0:00

Príbeh kontaktnej šošovky a Nanormálny svet

Týždeň vedy a techniky je festival, ktorý chce zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí ľudí, popularizovať a prezentovať vedeckú prácu, vzbudiť záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín. Z jej programu pozývame na výstavy Otto Wichterle: Príbeh kontaktnej šošovky kde uvidíte napríklad "Šošovkostroj", prototyp prístroja na výrobu kontaktných šošoviek zo stavebnice Merkur zostrojený Wichterlem, ďalej výstavu na Nanormálny svet o nanotechnológiách a na prednášky Prof. Ing. Josefa Lazara, Dr a Ing. Jiřího Michálka, CSc.

Výstava „Nanormálny svet“/ Centrum vedecko technických informácii

 

Kolekcia plagátov sa venuje histórii, súčasnosti a blízkej budúcnosti nanotechnológií a súčasnej nanodiagnostike. Obsahom výstavy však nie sú iba pohľady do nanosveta a atraktívne obrázky. Výstava si kladie za cieľ predstaviť nanosvet v dvoch rozličných formách – prirodzenej, tak ako existuje bez pričinenia človeka, a v  umelej – teda tak, ako ju vytvára a buduje človek. Ďalšou ideovou rovinou expozície sú nástroje a princípy, ktoré používame, aby sme mohli v tomto svete pracovať – nástroje na pozorovanie konštrukcií, na meranie, manipuláciu. Pasívna časť expozície má pokračovanie v on-line verzii výstavy – interaktívne plagáty majú zakomponované QR kódy, ktoré umožňujú „pokračovanie“ výstavy. Expozícia vznikla vďaka podpore a spolupráci s ÚPT AV ČR Brno.

Autor: L. Kopecký                                                        Grafika: J. Ištvánek

 

Výstava: Otto Wichterle. Príbeh kontaktnej šošovky/ Malá scéna

 

Komiksová výstava doplnená animovaným filmom a replikou „šošovkostroja" predstavuje dielo a osobnosť jednéhoo z najväčších slovenských vynálezcov 20. storočia.

Na štedrý deň roku 1961 sa profesorovi Otto Wichterlemu (1913-1998) podarilo vyrobiť prvé kontaktné hydrogélové šošovky. Tomu predchádzal vývoj vhodného materiálu, tzv. hydrogélu, a vynájdenie výrobného postupu umožňujúceho sériovú produkciu kontaktných šošoviek. Prvé zariadenie na ich odstredivé liatie, tzv. “šošovkostroj", zostavil z detskej stavebnice MERKUR. K pohonu najskôr využíval dynamo z bicykla, neskôr gramofónový motorček vymontovaný z jeho domáceho gramofónu.

Výstava oslovuje nielen technicky orientovaných záujemcov o histórii silonu, hydrogélov a kontaktných šošoviek - život Otto Wichterleho so sebou nesie jedno ešte dôležitejšie posolstvo: správu o slobode ducha, ktorá bola pre Wichterleho neoddeliteľnou súčasťou vedeckej činnosti. Otto Wichterle zaujme aj svojim charakterom dôkladne prevereným turbulentnými dejinami 20. storočia. 

 

Prednášky:  

10.11 o 9.00 / Malá scéna 

 Ing. Jiří Michálek, CSc.

Otto Wichterle: osobnosť, dielo a príbeh hydrogélových kontaktných šošoviek

Prezentácia predstavuje dielo a osobnosť profesora Otta Wichterleho z uhlu pohľadu jeho spolupracovníka z 80. – 90.rokov minulého storočia. Preto je zameraná na kontaktné šošovky, ich historický vývoj a na prínos prof. Wichterleho pre svetovú kontaktológiu. Prezentácia môže byť v predpokladanej diskusii rozšírená o osobné spomienky a úsmevné historky, ktoré seriózny vývoj a výskum odprevádzali. 


10.11 o 17.00 / h Centrum vedecko-technických informácií SR

Prof. Ing. Josef Lazar, Dr

Nanometrológia – meranie svetlom v nanosvete

Interferometrické meracie metódy s laserom, ako zdrojom žiarenia predstavujú najpresnejší nástroj merania nielen dĺžky, ale aj ostatných rozmerových (geometrických) veličín s priamou nadväznosťou na základný etalón dĺžky. Meranie malých rozmerov, v mikro- a nanosvete prináša rad problémov a vyžaduje použitie nových prístupov a konceptov pri návrhoch a konštrukcii meracích systémov. Preto je nanometrológia novým a svojbytným odborom. Zobrazovanie mikro- a nanoštruktúr technikami mikroskopie nám dáva informácie o tvare a tiež vlastnostiach skúmaných objektov, ale ešte len kombináciou s meracími metódami môžeme malé rozmery tiež merať. V prednáške budú popísané vlastnosti svetla lasera, interferencie a jeho využitia pre meranie a techniky, ktoré umožňujú dosiahnuť rozlíšenie a presnosti pod úroveň jedného nanometra.

 

 

 

 

Místo konání:

Bratislava, Malá scéna, Dostojevského rad 3

Datum:

Od: 9.11.2015 0:00
Do: 15.11.2015 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce