Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.5.2004 0:00 - 0:00

TOULKY ČESKOU MINULOSTÍ - EDVARD BENEŠ

Cyklus programov venovaný českej histórii a kultúre. Program: Seminár venovaný 120. výročiu narodenia Dr. Edvarda Beneša a jeho postaveniu v histórii Československých vzťahov. Prednášajú: PhDr. Valerián Bytrický, DrSc., riaditeľ historického ústavu SAV, PhDr. Ivan Kamenec; z Českej republiky: Prof. PhDr. Zdenek Kárník DrSc., Doc. Jaroslav Opat, DrSc

-

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

18.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Podujatie pripravili Český spolok na Slovensku a Kruh priateľov českej kultúry