Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.5.2005 0:00 - 0:00

TLAČOVÁ KONFERENCIA PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA VÝSTAVY JOSEFA VÁCHALA

Po dvojročnej usilovnej vzájomnej spolupráci Českého centra, Galérie mesta Bratislavy, Památníku národního písemnictví a českého vydavateľstva Paseka bude sprístupnená reprezentatívna monografická výstava českého grafika a spisovateľa Josefa Váchala. Slovenská verejnosť bude mať prvýkrát možnosť zoznámiť sa s touto umeleckou osobnosťou v tak širokom rozsahu.

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

11.5.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Česká centra