Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.3.2016 11:00

Tlačová konferencia BVV v Bratislave

Tradičná prezentácia Brneských výstav a veľtrhov určená slovenským médiam

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

30.3.2016 11:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce