Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.4.2004 0:00 - 0:00

THEODOR LUGS - KRESBY

Prezentácia bibliofílie keramika a sochára Theodora Lugs "Kresby", ktorú zostavil PhDr Bohumír Bachratý, CSc. a vydala akad. Soch. Eugénia Lugsová.

-

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

14.4.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum