Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.2.2006 0:00 - 0:00

TEREZA RIEDELBAUCHOVÁ:::VELKÁ BISKUPOVSKÁ NOC

Autorské čítanie českej poetky z jej tretej knižne vydanej zbierky Velká biskupovská noc, plnej erotiky, zmyselnosti, kontrastov aj snívania.Autorka vyštudovala češtinu a francúzštinu na Karlovej univerzite, kde pôsobí ako doktorandka. Publikuje v českých aj zahraničných časopisoch a antológiách. Vyšli jej zbierky Modrá jablka (2000) a Podoba panny pláč(2002).V Bratislave bude čítanie sprevádzané komornou gitarou Radky Vaňkovej.

Prostor veliké biskupovské (sic!) noci Terezy Riedlbauchové je jímavě pohanský a láska, jíž je plný, je stejného rodu jako milostný cit vévodící téměř apokryfním veršům Písně písní... Zdá se, jako by tělo a duše byly neoddělitelné a tělesnost začasté určovala tvářnost duše, nikoli naopak. Obcujeme zde se skutečnou, hmatatelnou ženou, jejímiž archetypálními atributy byla vždy noc, temnota a vlhkost... "Vplouváš do soutěsky", "do tmy ses odvážil", varuje milenka svého miláčka a znovu a znovu mu dovoluje, aby do ní couval, jak do břicha matky a ono temné lůno prozářil. Mužské světlo však spíše pouze oslepuje a žena zůstává ve své temné hlubině dál osamocena. Zotvíraná jako dutý kmen stromu, dočerna vypálená žahavým jazykem milencovým.

Bogdan Trojak

TLAČOV8 SPRÁVA

_________Poetický svet Terezy Riedelbauchovej

 

Vo štvrtok 2. 2. o 18.00 sa v kaviarni prestížneho a nedávno presťahovaného kníhkupectva Ex Libris (Dom fotografie, Prepoštská, Bratislava) uskutoční poetický večer, na ktorom bude čítať zo svojej najnovšej knižne vydanej zbierky básní česká poetka Tereza Riedelbauchová a na gitaru hrať Radka Vaňková.

 

Tereza Riedelbauchová (1977) vyštudovala v Prahe češtinu a francúzštinu, v súčasnosti sa špecializuje na literatúru 19. storočia. Velká biskupovská noc je jej treťou knižne vydanou sbierkou plnou erotiky, zmyselnosti, kontrastov a snívania. Pred ňou jej vyšli Modrá jablka a poéma Podoba panny pláč. Publikuje v časopisoch Host, Tvar, Pěší zóna, ale aj v zahraničných literárnych  periodikách a antológiách. Od roku 2001 prevádzkuje u seba doma – na Loretánskom námestí v Prahe – literárny salón, kde prebiehajú komponované literárne večery, autorské čítania či výstavy.

„Priestor velikej biskupovskej noci je jímavo pohanský a láska, ktorá ho napĺňa je rovnaká ako milostný cit v apokryfných veršoch Piesne piesní...Zdá sa, ako keby telo a duša boli neoddeliteľné...Obcujeme so ženou, ktorej archetypálnymi atribútmi sú noc, temnota a vlhkosť...“, píše o Riedelbauchovej veršoch Bogdan Trojak, významný český básnik a literárny kritik.

Intímnu atmosféru autorského čítania, ktoré pripravilo České centrum, citlivo doplní komorná gitara Radky Vaňkovej, študentky bratislavského konzervatória.

Vstup je voľný.

 

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

2.2.2006 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum