Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.7.2012 0:00 - 1.9.2012 0:00

TERÉNNY VÝSKUM

Stret urbánneho a rurálneho vo fotografii, premeny súčasnej urbánnej krajiny v stredoeurópskom regióne: M. Kleibl (SK), I. van Oijen (NL/SK), M. Krivý (SK), P. Willert (CZ), J. Chudý (SK), D. Slávová & J. Starovecký (SK), A. Kremplová (CZ), O.T. Stefanović (SK)

 

Terénny výskum I.: Mesto

Kurátorka:

Anna Maximová

Terénny výskum je výstavný projekt pozostávajúci z dvoch častí, ktoré budú v Dome fotografie odprezentované v rade za sebou.

Terénom, ktorý je skúmaný zo súčasných pozícií fotografického média, je krajina mestská, teda urbánna a krajina prírodná. Tento tradičný dualizmus bol ako stratégia tematického rozdelenia výstavy vybraný najmä z toho dôvodu, že väčšina súčasných ľudí žije v mestách, do prírody chodí oddychovať a ich životy stále fungujú v týchto kategóriách. Výber autorov a diel však nebol v rámci tohto vymedzenia striktný a jednotlivé projekty sa naopak snažia ukázať rôzne podoby života v meste, vnímania mestskej krajiny.

V skúmanom teréne sa pohybujú umelci z najmladšej generácie, žijúci na území Slovenskej a Českej republiky, teda v regióne, na ktorý dokážeme reagovať najcitlivejšie.

Motiváciou tohto výskumu (výstavy) je najmä snaha predstaviť rozličné prístupy k téme krajina, ktorá sa v súčasnej fotografickej tvorbe stala opäť veľmi aktuálnou. Súčasní autori však krajinársky žáner používajú ako otvorenú platformu, pomocou ktorej reflektujú priestor, ktorý ich obklopuje. Krajinu ako žáner chápu skôr v konceptuálnom a nie formálnom zmysle.

V prvej časti výstavného projektu predstavená mestská krajina preto môže mať podobu rekonštruovaných panelových domov, je to však aj záhrada pri rodinnom dome, ktorá stelesňuje kolektívnu pamäť rodiny. Urbánny priestor je ten, ktorý je zaplnený betónom a v ktorom nemôžeme dýchať, tvorí ho však aj mestská zeleň, ktorá by mala byť samozrejmou súčasťou miest a musíme sa pýtať, prečo tomu tak často nie je. Panorámu mestskej krajiny z času na čas zmení developerský projekt, na mieste obľúbeného kina vyrastie administratívna budova. Po meste nášho detstva už možno ostali len ruiny.

Mestská krajina je pre mnohých prirodzeným prostredím, často sme však príliš ľahostajný k tomu, ako sa toto prostredie vyvíja. Ako by dopadol terénny výskum vo vašom okolí?

Nadstavbovou časťou projektu je designové zákutie koncipované ako miesto, ktoré by mohlo ponúknuť zmenenú perspektívu vnímania fotografickej výstavy, odohrávajúcej sa prevažne na stenách galérie. Inštalácia designových solitérov vo forme oddychových ostrovčekov ponúka možnosť zastavenia, spočinutia, oddychu a azda i koncentrovanejšieho vnímania vystavených diel. Je to zároveň príležitosť prezentovať návrhy mladých slovenských designérov a pre diváka možnosť tieto realizácie vyskúšať a skutočne zažiť. K tematike urbánnej krajiny, verejného priestoru a života v ňom boli schválne vybrané diela, ktoré odkazujú na tradíciu, nútia však zároveň premyšľať o sučasnom živote a hodnotách, ktoré sú stále dôležité. Autori chcú súčasného človeka osloviť a občerstviť princípmi jednoduchosti, variability a hry.

 

Dom fotografie Liptovský Mikuláš, 13.7. -1.9.2012

Autori:

Martin Kleibl (SK), Illah van Oijen (NL/SK), Maroš Krivý (SK), Petr Willert (CZ), Juraj Chudý (SK), Denisa Slávová (SK) + Juraj Starovecký (SK), Adéla Kremplová (CZ), Olja Triaška Stefanovid (SK)

+ designové zákutie: Ateliér Allt, Boris Klimek, Ľubica Segečová

Místo konání:

Galéria Domu forografie v Liptovskej galérii, Liptovský Mikuláš

Datum:

Od: 13.7.2012 0:00
Do: 1.9.2012 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce