Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.10.2004 0:00 - 0:00

SÚČASNÁ VISEGRADSKÁ POÉZIA /ARS POETICA

Čítanie poézie autorov z krajín Visegrádskej štvorky : Krzysztof Siwczyk (Poland), Tereza Riedlbauchova (Czech Republic), Martin Zet (Czech Republic), Láckfi János (Hungary), Zilahy Peter (Hungary), Katarina Kucbelova (Slovakia), Michal Habaj (Slovakia). Podujatie sa koná v rámci II. ročníka festivalu poetiky Ars Poetica 2004. Podujatie pripravilo OZ Ars Poetica v spolupráci s Českým centrom a ostatnými kultúrnymi inštitúciami.

-

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

1.10.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Ars Poetica