Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2005 0:00 - 0:00

SPOMIENKA NA VLADIMÍRA HOLANA

Multižánrový večer venovaný českej literárnej osobnosti - Vladimírovi Holanovi, ktorého 100. výročie narodenia a 25. výročie úmrtia si pripomíname práve v tomto roku. Prednáška Bohumíra Bachratého o vzťahu básnika k výtvarnému umeniu spojená s recitáciou a premiéra dokumentu o V. Holanovi „O dvacáté páté hodině“, ktorý pripravila Česká televízia pri príležitosti Holanových výročí.

.
Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

15.11.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum