Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.9.2020 - 13.9.2020

Súčasná česká animácia: Ateliér animovanej tvorby zlínskej Univerzity Tomáša Baťu

České centrá v spolupráci s vybranými univerzitami a filmovými festivalmi uvádzajú špeciálne programové pásmo animovaných filmov, ktorými vzdávajú hold súčasnej českej animácii. Tentokrát je pre Vás pripravený výber pre deti, aj dospelých z Ateliéru animovanej tvorby zlínskej Univerzity Tomáša Baťu.

 

 

Univerzita Tomáše Bati – Ateliér animovanej tvorby

Tradícia zlínskej animácie je dlhá, ale až v posledných rokoch Zlín postupne zažil odklon od dôrazu na autorskú tvorbu, teda na vzdelávací proces, ktorý má vychovávať režisérov a režisérky. Už si nekladie za cieľ produkciu osobitých autorských výpovedí určených pre festivalové publikum, sústredí sa predovšetkým na to, aby si študenti čo najlepšie osvojili remeselné schopnosti, naučili sa pracovať v tíme, stretli sa so štúdiovou praxou a začali smerovať  svoju profesionálnu dráhu prednostne v užšom profilovaní.  Aj napriek tomu sa však darí vytvárať komplexné animované diela, predovšetkým vďaka absolventským prácam, ktoré sa čoraz viac objavujú na významných medzinárodných festivaloch.

Jedným z cieľov ateliéru je prezentovať nielen tvorbu svojich študentov, ale aj informovať o súčasnom stave českej animácie. V neposlednom rade funguje aj séria prednášok o animovanom filme, ako vzniká a ako sa vyučuje.

 

Po bezplatnej registrácii na platforme Dafilms.cz môžete filmy sledovať po kliknutí na nasledujúce odkazy.

Pásmo animovaných filmov pre dospelých

Pásmo animovaných filmov pre deti  

 


 

 


Místo konání:
online
Datum:

Od: 4.9.2020
Do: 13.9.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce