Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.5.2017 19:00

Mark Ther: Putujúca hviezdička v SODA Gallery

Mark Ther bol v roku 2011 prvým českým umelcom, ktorý získal prestižnú Cenu Jindřicha Chalupeckého za videoart. Svoje kontroverzné video Putujúca hviezdička teraz osobne predstaví v bratislavskej galérii SODA v rámci nového vzdelávacieho programu, ktorý rozvíja schopnosť návštevníka vnímať videoprezentácie, projekcie alebo inštalácie prostredníctvom umelcov.

Akcie budú organizované ako jednodňové skríningy každé dva mesiace medzi pravidelným výstavným programom. Súčasťou akcie je aj diskusia s umelcom.

MEET THE ARTIST - Mark Ther

PREDSTAVENIE VIDEA:

Das wandernde Sternlein, 2011, 20 min, FullHD

RÉŽIA: Mark Ther, KAMERA: Lukáš Milota, STRIH: Zuzana Walter

Kontroverzné video ocenené v roku 2011 Cenou Jindřicha Chalupeckého kumuluje otázky a stratégie používané Markom Therom aj v jeho predchádzajúcej práci.

Viac o umelci tu

Viac informácií a registrácia na www.sodascreens.com

 

 SODA screens je osobitná platforma organizovaná SODA gallery, venovaná štúdií a propagácií video umenia. Publiku sa poskytne pohľad na kurátorký výber obsahu súvisiaceho s videom z náročných perspektív, výsledkom ktorej bude prezentácia, ktorá zobrazuje pohyblivé obrazy na vizuálnom a zvukovom médiu. 

Motivácia za týmto projektom je vytvorenie edukativného programu, ktorý bude rozvíjať schopnosť diváka venovať pozornosť prezentáciám, projekciám alebo inštaláciám video artu prostredníctvom umelcov a ich projektov predstavovaných galériou SODA. Prvé zo série udalostí v kontinuálnom projekte SODA screens sa zameriavajú výlučne na video umenie. Postupne sa vrámci tohto projektu uvedú súčasní umelci a projekty nášho regiónu, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska a aj USA.  

 Podujatia sa budú konať každé dva mesiace medzi pravidelným výstavným programom, vo výberovej jednodňovej projekcií. Súčaťou podujatia bude následná diskusia s prezentujúcim umelcom o danom premietaní alebo jeho súčasnej tvorbe, v ktorej diváci budú mať príležitosť zapojiť sa. Táto platforma má napomáhať v smere poskytovania viditeľnosti, povzbudzovania stretnutí, vytvárania povedomia prác a podpory trhu.

Foto: http://www.sodagallery.sk

 

 

Místo konání:

Bratislava, SODA gallery, Školská 9

Datum:

4.5.2017 19:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala