Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.5.2005 0:00 - 0:00

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ ROZPRÁVKY Z TERÉNNYCH ZBEROV ŠTUDENTOV PROF. FRANKA WOLLMANA

Prezentácia publikácie a odborný seminár za účasti popredných domácich a zahraničných folkloristov, slavistov a literárnych vedcov o osobnosti prof. Franka Wollmana, o medzivojnových študentských výskumoch ľudovej prózy a o vzniku publikácie Slovenské ľudové rozprávky I.-III. (ed.: V. Gašparíková). Organizátormi podujatia sú Filozofická fakulta UK, Veda – vydavateľstvo SAV, Poľský inštitút, Ústav etnológie SAV a České centrum.

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

31.5.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Česká centra