Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.12.2018 17:00 - 6.1.2019

Salón české a slovenské scénografie 2018

Výstava Salón českej a slovenskej scénografie 2018 v priestoroch Galérie UMELKA umožňuje komplexnú reflexiu scénografie v našich krajinách za posledné štyri roky, a to v najširšom poňatí tohto pojmu, nakoľko výstava zahŕňa aj zvukový a svetelný dizajn, video-art, kostýmové výtvarníctvo, makety či iné trojrozmerné exponáty. Za Česko sa do projektu zapojilo 27 scénografov, za Slovensko 13 profesionálov a 5 študentov VŠMU.

 

Spoločný Salón českej a slovenskej scénografie, ktorý sa po Brne koná v Bratislave, je jedným z najväčších podujatí tejto línie. V Čechách je Salón v súčasnej dobe jediná a najväčšia prehliadka a platforma výmeny intelektuálnych, estetických a kultúrnych podnetov v oblasti súčasného scénického výtvarníctva. Výstava už tradične prezentuje obdobie medzi dvoma ročníkmi Pražského Quadriennale. Ide o projekt, vďaka ktorému sa môžu svojou tvorbou predstaviť tak profesionálni umelci, ako i študenti scénografie, a to bez vekového, národnostného či žánrového obmedzenia.

 

foto (C) Divadelný ústav Bratislava

 

 

Místo konání:

Bratislava, Umelka, Dostojevského rad č. 2

Datum:

Od: 5.12.2018 17:00
Do: 6.1.2019

Organizátor: