Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.3.2020 18:00 - 17.5.2020

Figuratív imperatív

Výstava prezentuje mnohé podoby aktuálnej figurálnej maľby v európskom kontexte, ktoré využívajú fotografické médium ako vstupné dáta, prvú bránu k reflexii súčasného sveta. Ukazuje kvalitnú zostavu autorov európskej figurálnej maľby z rozsiahlej súkromnej kolekcie českého zberateľa Roberta Runtáka.

 

Vystavujúci autori: Marius BERCEA, Jiří Georg DOKOUPIL, Oana FARCASová, Eberhard HAVEKOST, Jake & Dinos CHAPMANovci, Marcin MACIEJOWSKI, Victor MAN, Justin MORTIMER, Daniel PITÍN, Daniel RICHTER, Serban SAVU, Wilhelm SASNAL, George SHAW, David SCHNELL, Alexander TINEI, Caroline WALKERová, Jonathan WATERIDGE

Kurátori: Vladimír Beskid, Jan Kudrna

Výstava prezentuje mnohé figurálne podoby aktuálnej maľby v európskom kontexte. To je hlavná platforma, ktorá spája predstavené maľby v trnavskej galérii. Zároveň drvivá väčšina z nich berie námety z fotografií. Využíva fotografické médium a foto momentky ako vstupné dáta, prvú bránu k reflexii súčasného sveta. Čo je však dôležité, že tento fotografický námet umelci znovu premietajú na plátno a podrobujú ho plnohodnotnému maliarskemu podaniu a prepisu. Tak sa opätovne potvrdzuje, že dnešná maľba je schopná absorbovať rozličné mediálne vplyvy aj digitálne obrazy a zároveň priniesť osobitý príbeh, maliarsku fajnovosť a individuálne expresívne podanie témy.
Ikonograficky je možné v tejto zostave malieb určiť niekoľko základných rovín. Na začiatku sa odzrkadľuje samotné mestské prostredie. Urbánny kontext vystupuje v polohe geometrických štruktúr, či fragmentov architektúry - zobrazenie vyprázdnených domov, stien, či tieňov u Georga Shawa, alebo Jonathana Wateridga; pravidelná mriežka, či modelovaný 3D stage Davida Schnella, alebo elementárny raster balkónových rytmov od Eberharda Havekosta. Nasledujú scény z bežného života, maľba v podobe „okna“ do interiéru – zachytenie postáv v kuchyni, v hoteli, či pri narodeninovej párty (Caroline Walkerová), či zobrazenie rodinných stretnutí v obývačke, alebo posedenie na pohovke (Marius Bercea). Druhou rovinou je prinášanie záberov do všedných ulíc, ošarpaných stien cestou do práce (Serban Savu), či trochu romantické až divadelné karnevalové scény Oany Farkasovej. K tomu sa priraďujú hlbšie ponory, introvertné chvíle intimity, osamelosti, či depresií. Odosobnené takmer čierno-biele podanie postáv Wilhelma Sasnala, portrétne psychologické vykreslenie Victora Mana, či fragmenty tiel Alexandra Tineia s modrými „žilami“ na pokožke, čo predstavujú znaky fyzickej bolesti, odcudzenia a stratenej identity.

 

 

Viac informácií: www.gjk.sk

Foto (C) GJK

 

Místo konání:
Trnava, Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3
Datum:

Od: 26.3.2020 18:00
Do: 17.5.2020

Organizátor: