Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.9.2004 0:00 - 11.11.2004 0:00

ROMANO DROM / EVA DAVIDOVÁ

Rozsiahly archív čiernobielych fotografií Evy Davidovej, ktorý sa stal základom dlhodobého výstavného projektu, nazvaného "Romano Drom - Cesty Rómov", je plodom mnohoročného životného, odborného, ale i všeobecne ľudského usilovania a smerovania poprednej osobnosti českej etnografie a rómistiky. Výstavná kolekcia je výlučne humanistickou správou o stave rómskeho sveta a o jeho premenách od polovice 50. rokov minulého storočia až po dnešok. Výstava sa koná v rámci Konferencie " Úloha múzeí v procesoch kultúrnej zmeny Rómov.

-

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 30.9.2004 0:00
Do: 11.11.2004 0:00

Organizátor:

SNM v Martine