Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.11.2017 17:30 - 30.11.2017

Robert V. Novák na Mesiaci fotografie 2017

Mesiac fotografie 2017, to je 30 individuálnych a kolektívnych výstav z 18 krajín sveta. V rámci 27. ročníka festivalu České centrum v spolupráci so Stredoeurópskym domom fotografie a Galériou Médium predstaví výstavu fotografií českého umelca a grafika Roberta V. Nováka s názvom „Opustiť toto miesto“. Otvorí ju 2.11. o 17:30 kurátorka Silvia L. Čúzyová.

Robert V. Novák (1962) - vizuálny umelec, grafický dizajnér, scénograf a v neposlednej rade fotograf, je známou postavou českej dizajnérsko-vizuálnej scény. Na pôde Vysokej školy výtvarných umení sme mali možnosť vidieť jeho tvorbu v roku 2009, keď ako člen Medzinárodnej poroty Trienále plagátu Trnava, predstavil pôsobivú kolekciu svojich divadelných a výstavných plagátov. Kontakty aj vizuálna spomienka pretrvali a po rokoch mal chuť sa do Galérie MEDIUM vrátiť a predstaviť fotografickú stránku svojej tvorby. 

Site-specific výstava Opustiť toto miesto koncipovaná pre priestory Galérie Medium predstavuje dva voľne sa prekrývajúce fotografické celky, ktoré sa obsahovo vzájomne dotýkajú. Prvá časť - Musaion (zbierky), je asociáciou na historické aj súčasné cesty a možnosti poznávania. V publikácii ALBVM, ktorá výstavu sprevádza autor píše: "Dnes zbývá objevit většinou již jen to ‘očekávané‘. Romantická naivita nadšených amatérů chřadne a pomalu se vytrácí. Skutečná překvapení na nás čekají patrně již jen ve vesmírech a za zrcadlem." Druhá časť výstavy je zostavená z nových fotografií, ktoré si pred časom začal Robert V. Novák radiť práve pod názvom aktuálnej výstavy Opustiť toto miesto. "Mám rád, když mohu sám na výstavách rozkrývat způsoby uvažování autorů, nejen pohledem na jednotlivá díla, ale i na celky z děl sestavené. Vzrušují mne impulsy kontextů, které se mohou zdát marginální a zdánlivě zanedbatelné, ale které ve mně vyvolávají pocit, že jsem nahlédl do skrytého kouta myšlení autora, v kterém nacházím něco přidaného navíc."

Fotografie, alebo skôr fotografické záznamy autorovho videnia, myslenia, vnímania, kombinovania a komponovania, sú znepokojivo mnohovrstevné, špecificky neurčité, fyzicky silne prítomné, ale významovo pokračujúce a prekračujúce zachytené fragmenty dejov, situácií, ich okolností, okolností ich vzniku a autorových mnohorakých postrehov, transformovaných do podoby fotografického obrazu. Kolekcie fotografií sú jedinečným pohľadom na autorské uchopovanie, mapovanie a osvojovanie si sveta, v širokom priereze od zachyteného fyzického fragmentu, cez vrstvy a siete asociácií, po najvnútornejšie umelecké a osobné motivácie. Slovami ťažko uchopiteľné obrazy sú v pomyselnom kontraposte s presnými, čistými, vypointovanými, až mrazivo úderným fotografiám, ktoré poznáme z Novákových dizajnérskych prác.

Kurátorka: Silvia L. Čúzyová

Místo konání:

Bratislava, Galéria Médium, Hviezdoslavovo nám. 18

Datum:

Od: 2.11.2017 17:30
Do: 30.11.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce