Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

30.5.2016 0:00 - 0:00

Prvé certifikáty z češtiny na Slovensku

Historicky prvé certifikáty o úspešne vykonanej skúške z češtiny ako cudzieho jazyka odovzdá niekoľkým slovenským absolventom veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku Livia Klausová v pondelok 30. 5. 2016. Výnimočnosť týchto absolventov je v tom, že ako prví zložili medzinárodne uznávané skúšky z českého jazyka na Slovensku. Možnosť absolvovania jazykových skúšok v Bratislave vrátane dvojmesačného prípravného kurzu tento rok na jar ponúklo České centrum.

Dvadsať tri rokov od rozdelenia Československa postupne pribúda Slovákov, ktorí vykonávajú svoju profesiu a potrebujú osvedčenie o veľmi dobrej znalosti češtiny alebo ho môžu výhodne využiť. Nejde len o tých, ktorí chcú pracovať v Česku, ale takisto o záujemcov o prácu v medzinárodných organizáciách, nadnárodných firmách, o prekladateľov, sprievodcov, ale aj uchádzačov o prácu v európskych inštitúciách.

Certifikát najvyššieho stupňa znalosti češtiny – stupeň C1 podľa európskeho referenčného rámca – získalo na základe výsledkov komplexného jazykového testovania sedem z ôsmich prihlásených uchádzačov. Skúšky prebehli v apríli roku 2016 v priestoroch českého veľvyslanectva. Veľvyslankyňa Livia Klausová zmysel skúšok hodnotila nasledovne: „Čeština a slovenčina sú dnes dvoma oficiálnymi jazykmi Európskej únie a to, ako sú si blízke vníma v Európe a vo svete len málo ľudí. Takže ako občania Českej republiky a Slovenska môžeme z historickej blízkosti našich jazykov a stále živého vzájomného kontaktu čerpať. To, že teraz na Slovensku existuje možnosť jazykovej skúšky z českého jazyka neznamená, že si nerozumieme alebo že si prestávame rozumieť. Naopak to svedčí o tom, že naša prirodzená dvojjazyčnosť nám otvára nové možnosti.“

S ponukou skúšok z českého jazyka na jar tohto roku prišlo České centrum v Bratislave. Jeho riaditeľka Vilma Anýžová k tomu poznamenáva: „Podpora češtiny patrí k bežným aktivitám českých centier vo svete. Slovensko je z českého pohľadu vnímané ako zahraničie relatívne krátko a jazyková situácia je špecifická. Slováci totiž bývajú v kontakte s češtinou od malička, čítajú české knihy, sledujú české televízne stanice. Ale sú profesie a jednotlivci, pre ktorých je doklad o znalosti češtiny výhodou v životopise. A práve im ponúkame možnosť zloženia skúšky v Bratislave, prípadne aj dvojmesačný prípravný kurz. Do budúcna plánujeme dva termíny skúšok v priebehu roka.“

Zmysluplnosť v preukazovaní znalosti ďalšieho jazyka vidí aj Miroslav Garaj, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia: „Na globalizovanom trhu práce sú potrebné a veľmi vítané aktivity, ktoré pomáhajú kandidátom, najmä z generácie Y, lepšie sa uplatniť na európskom pracovnom trhu. Pretože okrem praxe je jazykové vybavenie uchádzača jedno z najdôležitejších kritérií, ktoré zamestnávatelia vyžadujú.“

Skúšky realizuje a vyhodnocuje Ústav jazykovej a odbornej prípravy Karlovej univerzity v Prahe. Riaditeľ ÚJOP UK Jan Podroužek dodáva: „Slovenskí uchádzači patria už niekoľko rokov medzi častých záujemcov o zloženie skúšky. Radia sa medzi tých, ktorí najčastejšie absolvujú testy najvyššej úrovne. Vďaka spolupráci s Českým centrom môžu vykonať skúšku priamo v Bratislave. Slovensko sa tak stalo jedenástou krajinou, kde sa certifikované skúšky robia.“

České centrum plánuje ďalší termín skúšok v Bratislave na začiatok decembra. Informácie o termíne a o prípravných kurzoch budú aktualizované v priebehu roka, ale záujemcovia sa môžu už teraz informovať alebo predbežne prihlásiť prostredníctvom webu Českého centra v Bratislave www.czc.sk

 

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

30.5.2016 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum