Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.2.2016 - 9.4.2016

Certifikované jazykové skúšky z českého jazyka

Nová služba Českého centra Bratislava. Prvýkrát ponúkame možnosť zloženia certifikovanej skúšky z češtiny podľa európskych štandardov. Skúška je určená nielen záujemcom z pomedzi slovenských študentov, ale aj tým, ktorí pre svoju profesnú kariéru potrebujú doložiť znalosť dalšieho európskeho jazyka na úrovni B2 či C1. Skúška bude v sobotu 9. 4. 2016 v Bratislave a realizuje ju Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Karlovej. Viac informácii poskytneme e-mailom. Kontaktujte nás na ccbratislava@czech.cz

Načo skúška z češtiny? 

Skúšky sú určené záujemcom, ktorí chcú svoje znalosti čestiny využiť k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu. 

 Hoci sú čeština a slovenčina blízke jazyky, sú to dva rozdielne štátne jazyky dvoch zemí Europskej únie - čo je v kontexte jazykových skúšok výhoda, z ktorej práve držitelia certifitátov budú mocť ťažiť.  

Certifikát bude možné predložiť všade tam, kde je znalosť češtiny vyžadovaná, prípadne považovaná za výhodu (medzinárodné firmy, európske inštitúcie, diplomatické služby, zahraničné vysoké školy, atď.). 

Od minulého roku je certifikát vyžadovaný ako podmienka pre prijatie cudzích štátnch príslušníkov na miesta v štátnej službe českých úradov a inštitúcií (na referentskú pozíciu musíte doložiť certifikát B2, a vedúcu pozíciu C1). 

PREČO SKÚŠKA PROSTREDNÍCTVOM ČESKÉHO CENTRA? 

1) Získáte skúšku s najprestížnejšou certifikáciou. Skúšky vykonáva Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity Karlovy v Prahe. Univerzita Karlova je exkluzívnzm českým členom medzinárodnej asociácie certifikátorov národnych jazykov (ALTE). Členmi tejto asosiácie sú napr. nemecký Goethe Institut, britská Cambridge a Trinity, španielský Institut Cervantes, poľská Jagellonská univerzita.

2) Vďaka dlouhodobej spolupráci Českých centier a Univerzity Karlovej bude možné skládať certifikované skúšky v Bratislave za finančne výhodnejších podmienok, ako pri ich absolvovaní v Česku. Na skúšku sa dá pozerať ako na investíciu do vlastného vzdelania - je potrebné sa na ňu štúdiom pripraviť, je potrebné ju zaplatiť, ale úspěšní kandidáti získajú ďalší jazykový certifikát s neporovnateľne nižším úsilím ako pri iných jazykoch.

S prihliadnutím k prirodzenému bilingvizmu slovenských záujemcov a predpokládanému záujmu o skúšky vyššej úrovne nevypisujeme v jarnom termíne skúšky nižších stupňov (A1, A2, B1). V prípade zájmu sme ale pripravení ich v jesennom termíne zaradiť.

3) Historicky prvýkrát nebudú musieť slovenskí záujemci za skúškami dochádzať do Prahy, Brna či Viedne, ale možu skúšku absolvovať v Bratislave. 

AKO BUDE VYZERAŤ PRÍPRAVNÝ KURZ? 

Prípravný kurz povedie odborná lektorka, ktorá sa v osmich dvojhodinových lekciách zamerá najma na gramatické a lexikálne rozdiely obidvoch jazykov. Pozornosť bude venovaná aj písomnej príprave (slohové práce) a konverzácii (nácvik ku skúške).

 

KDE ZÍSKÁM DALŠIE INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKU KU SKÚŠKE?

Zájemci o prípravný kurz či dalšie informácie sa možu obrátiť na České centrum, obdržia ďalšie informácie. Ponúkame i možnosť telefonických konzultácii (pošlite nám svoje telefónne číslo, zavoláme Vám do dvoch pracovných dní).

Absolvovanie prípravného kurzu nie je podmienkou pre účasť na testoch certifikovanej skúšky.

Materiály ku stažení a studiu:

Modelová varianta certifikované zkoušky - úroveň B2 (materiál ÚJOP)

Modelová varianta certifikované zkoušky - úroveň C1 (materiál ÚJOP)

Miloslava Sokolová, Květoslava Musilová, Daniela Slančová: Slovenčina a čeština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami.  Výukový materiál UK v Bratislave a MU v Brne (tlačená verzia učebnice je momentálne vypredaná).

 

 

 

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 18.2.2016
Do: 9.4.2016

Organizátor:

České centrum