Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.12.2005 0:00 - 0:00

PREDNÁŠKA ZDEŇKA LHOTSKÉHO

Prednáška českého výtvarníka na tému „Technológie spracovania skla, realizácie v architektúre, spolupracovníci a osobnosti na Pelechove.“Sprievodné podujatie k výstave venovanej skupine autorov spojenej okolo pelechovskej sklárne.

.
Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

7.12.2005 0:00 - 0:00

Organizátor:

Studio Lhotský