Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.4.2019 18:00

Prednáška Evy Bendové v SNG

Okamih alebo trvanie? Prchavosť a pamäť v obraze stredoeurópskej modernej krajinomaľby. Nad touto témou sa zamyslí česká historička umenia Eva Bendová v svojej prednáške, ktorá sa sústredí na rozpor medzi umeleckým vnímaním krajiny ako scenérie prchavého okamihu, projekcie nálad alebo emócií a zároveň krajiny, ktorá zachytáva kultúrnu pamäť. Uvidíte príklady z klasickej krajinomaľby i zo súčasného umenia strednej Európy. Prednáška doplní výstavu Z akadémie do prírody.

 

Historička umenia PhDr. Eva Bendová, Ph.D., sa zaoberá interdisciplinárnymi dejinami umenia, umeleckými vzťahmi v rámci kultúrno-historických štúdií a vizuálnym umením 19., 20. a 21. storočia. Venuje sa témam kaviarní a ich významu v oblasti umenia, architektúry i každodenného života. Je autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií a  výstav venovaných kultúrnym dejinám, vizuálnemu umeniu 19. a 20. storočia a súčasnej grafike. V rokoch 2005 - 2018 pôsobila v Národnej galérii v Prahe, v súčasnosti je kurátorkou Západočeskej galérie v  Plzni. 

 

Vstupné: 2 €

Viac info www.sng.sk

foto (C) SNG

 

Místo konání:

Bratislava, SNG, Riečna 1

Datum:

25.4.2019 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce