Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2.6.2006 0:00 - 9.6.2006 0:00

PRAŽSKÉ QUADRIENALLE 2007

Multimediálna, interaktívna inštalácia je „upútavkou“ na medzinárodnú súťažnú prehliadku scénografie a divadelnej architektúry, ktorá sa uskutoční v roku 2007 v Prahe. Autorom je významný mladý český výtvarník Krištof Kintera. Sugestívna inštalácia ostane v pamäti návštevníkov a zrozumiteľne vysvetlí zmysel prehliadky.Výstavu zabezpečilo České centrum. Bude prístupná počas celého trvania festivalu Meteorit (2. – 9. 6.) POZRI CELÝ PROGRAM FESTIVALU:::::::

 

Výstavy otvorené pre verejnosť počas celého trvania festivalu:
Pražské Quadrienále 2007 - Česká republika
Výstava fotografií Anett Tóthovej - Maďarská republika
Výstava výtvarníka Petra Hegyi - Maďarská republika
Výstava ZLSZ - Slovenská republika
Výstava bábok divadla Maska - Poľská republika


2. júna 2006 (Piatok)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan

10.00 ,,Árgyélus a krásna princezná" - rozprávka
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála

14.00 Divadelný súbor "Kozmutza" (Hódmezővásárhely, Maďarská republika)
,,Hej, te Potter"
Réžia: József Rummel
Študentské predstavenie
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 20,- Sk


18.30 Otvárací ceremoniál
Miesto: Športová hala

19.00 W. Shakespeare:  Rómeo a Júlia (Budapešť, Maďarská republika)
V hlavných úlohách: Péter Rudolf a Eszter Nagy-Kálózy
Réžia: Ádám Horgas
Miesto: Športová hala
Vstupné: 245,- Sk


3. júna 2006 (Sobota)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan
Vstupné: Deti- 55,- Sk, Dospelí-70,-

17.00 Divadlo "Nog Zielony" ( La Meignanne, Francúzsko) ,,Pollen"
Réžia: Erwann Petit
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 70,- Sk

18.00 Divadlo "Baltazár", (Budapešť, Maďarská republika)
,,Flight permission for angels"
Réžia: Dóra Elek
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Prírodné javisko
Vstupné: 70,- Sk


20.00 Koncert Judit Hernádi a hudobnej skupiny "Good Afternoon"
Hosť: Gábor Heilig
(Budapešť, Maďarská republika)
Miesto: Športová hala
Vstupné: 310,- Sk

4. júna 2006 (Nedeľa)
9.00 - 17.00  Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan
Vstupné: Deti- 55,- Sk, Dospelí-70,-


13.00 Somi Panni a Divadlo tanca Sivasakti Kalánanda (Budapešť, Maďarská republika)
,,BHARATANÁTJAM" klasický tanec z Indie
Choreografia: Somi Panni
Miesto: Športová hala
Vstupné: 120,- Sk

17.00 VARIETäTER ( Bern, Švajčiarsko)
,,HOMEsweetHOme" ("Domov sladký domov")
Réžia: Patrizia Barbuiani
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 70,- Sk

18.00 "P'art Company" (Budapešť, Maďarská republika)
Daniel Keyes: "The fifth Sally" ( "Piata Sally" )
Réžia: Antal Cserna
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 70,- Sk

20.00 "L1 Independent Dancers' Partnership" - Réka Szabó (Budapešť, Maďarská republika)
,,From Scratch"
Réžia / Choreografia: Réka Szabó
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Športová hala
Vstupné: 70,- Sk


5. júna 2006 (Pondelok)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan

10.00 ,,Árgyélus a krásna princezna" - rozprávka
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála

17.00 Divadlo tanca Sivasakti Kalánanda (Budapešť, Maďarská republika)
,,Angels in the pub" ( "Anjeli v krčme" )
Réžia / Choreografia: Somi Panni
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Športová hala
Vstupné: 140,- Sk


19.00 ,,Arany" - "One man show" Andrása Bálinta
(Budapešť, Maďarská republika)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 180,-


6. júna 2006 (Utorok)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan


10.00 ,,Árgyélus a krásna princezna" - rozprávka
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála


10.00 Divadlo "Fóti Fiókák" (Fót, Maďarská republika)
,,A meseszikla"
Réžia:Éva Kovács
Študentské predstavenie
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 20,- Sk

10.00 Divadlo "Fóti Figurások" (Fót, Maďarská republika)
Petőfi Sándor: ,,A helység kalapácsa"
Réžia: Tibor Kis
Študentské predstavenie
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 20,- Sk

13.00 Divadelná asociácia "Blind Flight" (Budapešť, Maďarská republika)
"Čierna komédia" ("Čierna komédia")
Réžia: Ferenc Mészáros
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 70,- Sk


15.00 Dokumentárny film o hudobníkoch s downovým syndrómom                               Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Festivalový klub


18.00 Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovenská republika)
F. Kafka: Amerika
Réžia: Philip Boehm
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 90,- Sk


20.00 "L1 Independent Dancers' Partnership", Márta Ladjánszki
(Budapešť, Maďarská republika)
,,a mi madre"
Choreografia: Márta Ladjánszki
Miesto: Športová hala
Vstupné: 70,- Sk

7. júna 2006 (Streda)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan


10.00 Bábkové divadlo z Košíc (Košice, Slovenská republika)
,,Krajčírska rozprávka"
Réžia: Ewa Piotrowska
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 50,- Sk


17.00 Koncert hudobnej skupiny "Nemadomfel" (Budapešť, Maďarská republika)
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Prírodné javisko, Mestský park

18.00 Divadlo "Inner World" (Ljubljana, Slovenia)
,,SELF-PORTRAIT"  ("Autoportrét")
Réžia: Sašo Jurcer
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Športová hala
Vstupné: 70,- Sk


20.00 Divadlo "Letí" (Praha, Česká republika)
Oľga Muchinová: ,,Letí"
Réžia: Marián Amsler
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 140,- Sk


22.00 Štúdio Tanca, profesionálne tanečné divadlo z Banskej Bystrice
(Banská Bystrica, Slovenská republika)
,,Nekončiaci tanec"
Réžia: Zuzana Hájková
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Prírodné javisko, Námestie pred Mestským úradom
Vstupné: 90,- Sk

23.00 koncert hudobnej skupiny "Feketeseretlek" (Praha, Česká republika)
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Festivalový klub


8. júna 2006 (Štvrtok)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan

9.00 ZLSZ, ,,Popoluška" (Bratislava, Slovenská republika)
Réžia: Róbert Csontos
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 20,- Sk

10.00 ,,Árgyélus a krásna princezna" - rozprávka
Miesto: Športová hala

10.00 Divadlo "Maska" z Rzeszowa (Rzeszow, Poland)
,,Tri prasiatka"
Réžia: Eugeniusz Koterla
Programy pre deti
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 50,- Sk

17.00 Divadlo "Neslyším" (Brno, Česká republika)
,,Pojď do mého světa"
Réžia: Zoja Mikotová
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 70,- Sk

19.00 Štúdio Tanca, profesionálne tanečné divadlo z Banskej Bystrice
(Banská Bystrica, Slovenská republika)
,,Čierny kocúr"
Réžia: Michal Náhlik
Choreografia: Zuzana Hájková
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Športová hala
Vstupné: 180,- Sk

20.00 "Schauspielhaus" (Viedeň, Rakúsko )
,, Stormy Love inna Beatbox "
Réžia:Volker Schmidt
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 120,- Sk


22.00 Divadlo ,,A" (Poland)
,,GENESIS"
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Nádvorie centra voľného času
Vstupné: 90,- Sk


9. júna 2006 (Piatok)
9.00 - 17.00 Potulky rozprávkovou krajinou - ,,Rozprávkové mestečko"
Programy pre deti
Miesto: Divadelný stan


10.00 ,,Árgyélus a krásna princezna" - rozprávka
Miesto: Športová hala


15.00 Dokumentárny film "Dream tour"
(Budapešť, Maďarská republika)
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Festivalový klub

17.00 JAMU  (Brno, Česká republika)
,,Kúzelník Tom Kiks"
Réžia: Zoja Mikotová
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Malá sála
Vstupné: 50,- Sk

17.00 Tanečné divadlo Gyula Bergera a jeho priateľov (Budapešť, Maďarská republika)
,,THE MIDDLE OF THE SOUND"
Choreografia: Gyula Berger
Miesto: Športová hala
Vstupné: 70,- Sk

18.00 Koncert hudobnej skupiny zrakovo postihnutých (Budapešť, Maďarská republika)
Program: ,,Odbúrajme bariéry"
Miesto: Prírodné javisko, Mestský park


19.00 Teatr Novogo Fronta (Praha, Česká republika)
DYBBUK
Medzinárodná súťaž divadiel
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála
Vstupné: 140,-


21.00 Slávnostné odovzdávanie cien
Miesto: Mestské kultúrne stredisko, Veľká sála

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

Od: 2.6.2006 0:00
Do: 9.6.2006 0:00

Organizátor:

České centrum