Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.12.2008 0:00 - 0:00

„PODKARPATSKÁ RUS“

Začiatkom deväťdesiatych rokov začala česká fotografka Dana Kyndrová mapovať život na Zakarpatskej Ukrajine, ktorá v medzivojnovom období bola ako Podkarpatská Rus súčasťou Československej republiky. Výstava fotografií je citlivým odrazom súčasného života v regióne za východnou hranicou Slovenska. V spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach. Výstava potrvá do 20.1.2009

 

Místo konání:

Hviezdoslavovo nám 8
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

18.12.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum