Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.1.2020 17:30

Pocta královnej - Žofia Bavorská 1519-1428

V roku 1419 sa do Prešporku presťahovala Češka Žofia Bavorská, vdova po kráľovi Václavovi IV., synovi slávneho otca Karla IV. Šesťsto rokov od úmrtia jedinej českej kráľovnej pochovanej v Bratislave si pripomenieme prednáškou a koncertom v Klariskách. Vstup voľný.

Účinkujú :
PhDr. Daniela Dvořáková, DrSc. - prednáška.
Daniela Dvořáková sa venuje výskumu neskorostredovekých dejín Uhorska, osobitne vláde Žigmunda Luxemburského. Vo svojom výskume sa orientuje na problematiku šľachty, ale zaoberá sa aj otázkami dvorskej kultúry, komunikácie a každodenného života v stredoveku. Súčasne sa podieľa na vydávaní stredovekých prameňov k dejinám Slovenska

SCHOLA MINOR je vokálny súbor, ktorý sa špecializuje na interpretáciu stredovekého gregoriánskeho chorálu a polyfónie. Venuje sa interpretácii klasického repertoára gregoriánskeho chorálu z prvého tisícročia podľa princípov gregoriánskej semiológie aj chorálu neskorších období a tiež chorálu františkánskej tradície. Uvádza tiež spevy z rukopisov stredovekého Uhorska, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko.


Viac informácií: www.kamdomesta.sk

foto (C) Kultúra v Starom Meste

 

Místo konání:

Bratislava, Koncertná sieň Klarisky, Klariská 1

Datum:

15.1.2020 17:30

Organizátor: