Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.11.2010 0:00 - 0:00

PETRA MATĚJOVÁ NA FESTIVALE HAMMERKLAVÍR

Koncert Petry Matějovej, jedinej Češky, ktorá sa venuje štúdiu hry na kladivkový klavír. Spája hru na moderný klavír aj jeho historické podoby. Program koncertu: C.Ph. E. Bach, J.Haydn, J.N.Hummerl, H.Vořišek,J. Dusik Pripravila In Music OZ s podporou Českého centra v rámci festivalu Hammerklavír. Vstupenky na podujatie na Program festivalu

Česká klaviristka Petra Matějová, žiačka Petra Toperczera a absolventka prestížneho parížskeho Konzervatória, patrí vďaka majstrovskému ovládaniu moderného klavíra i jeho historických podôb k výnimočným interpretačným osobnostiami stredoeurópskeho kultúrneho priestoru. Na bratislavskom Hammerklavier festivale, ktorý je venovaný historickým nástrojom, sa predstaví hrou na kópiách dobových klavírov z dielne renomovaného amerického nástrojára Paula McNultyho v skladbách C. Ph. E. Bacha, J. Haydna, bratislavského rodáka J. N. Hummela, ale aj českých majstrov Jana Václava Huga Voříška a Jana Ladislava Dusika.


 

Místo konání:

Prepoštská 6
P.O. Box 348, 814 99 Bratislava
Slovenská republika

Datum:

12.11.2010 0:00 - 0:00

Organizátor:

In Music OZ + České centrum