Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.10.2018 - 30.11.2018

Pavel Tigrid. Hlas slobody

Národné múzeum pripravilo v spolupráci s Národným archívom v Prahe výstavu o živote Pavla Tigrida pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia. Pavel Tigrid bol významný český novinár, publicista a politik, ktorého životné okolnosti donútili dvakrát opustiť Československo a v exile prežil väčšinu svojho života.

 

Pavel Tigrid, vlastným menom Pavol Schönfeld, bol presne o rok a deň starší ako Československá republika. Narodil sa 27. októbra 1917 v Prahe do stredostavovskej židovskej asimilovanej rodiny, ktorá bola spriaznená so spisovateľmi Antalom Staškom a Ivanom Olbrachtom. Od mladosti ho to ťahalo k divadlu a novinárčine. Už ako gymnazista publikoval v študentskom časopise a spoluzaložil Divadelný kolektív mladých. Publicistickej a kultúrnej činnosti sa venoval už vo svojom prvom exile v Londýne, kde bol tiež hlásateľom českého vysielania BBC.

Pavel Tigrid sa po emigrácii v roku 1948 podieľal na prípravách vysielania Rádia Slobodná Európa a bol prvým programovým riaditeľom čs. redakcie. V polovici päťdesiatych rokov založil Svedectvo, jeden z najvýznamnejších exilových časopisov. Po roku 1968 stál pri zrode mnohých exilových aktivít a neustále usiloval o to, aby sa mohol vrátiť do slobodného a demokratického Československa. Po návrate do Prahy pôsobil ako poradca prezidenta Václava Havla. V rokoch 1994-1995 bol ministrom kultúry SR. Bol nositeľom množstva vyznamenaní, od roku 1995 aj Rádu T. G. Masaryka.

1 - Pavel Tigrid, dětství
2 - svatba Pavla Tigrida
3 - Konopiště 1995 

web: http://www.nm.cz/
foto (C) archív

 
Místo konání:
Košice, Knižnica pre mládež, Kukučínova 2
Datum:

Od: 23.10.2018
Do: 30.11.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce